ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

Εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου
Σημείο αναφοράς της εγχώριας μεταλλευτικής δραστηριότητας

Το εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου μαζί με τις λιμενικές εγκαταστάσεις φόρτωσης του μεταλλεύματος, δεσπόζουν στην παραλία του Στρατωνίου που αποτέλεσε από τις αρχές του 1950 επίκεντρο της εγχώριας μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Οι εγκαταστάσεις του έχουν εκσυγχρονιστεί πολλές φορές μέχρι και σήμερα ώστε να προσαρμόζονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Το 2005 έγιναν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής που διασφαλίζουν σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση, τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα της μονάδας.

Στο εργοστάσιο του Στρατωνίου μεταφέρεται το μετάλλευμα που εξορύσσεται από το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, που περνά από ειδική κατεργασία εμπλουτισμού με διαφορική επίπλευση, για την παραγωγή των εμπορεύσιμων συμπυκνωμάτων θειούχου μολύβδου (γαληνίτη) και θειούχου ψευδαργύρου (σφαλερίτη).

Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται:

  • Η μονάδα θραύσης του μεταλλεύματος
  • Η μονάδα επίπλευσης
  • Το σύστημα πύκνωσης - διήθησης προϊόντων συμπυκνωμάτων
  • Η μονάδα διαχείρισης τελμάτων και οι λιμενικές εγκαταστάσεις φόρτωσης των προϊόντων

Περιβαλλοντικά οφέλη

  • Σημαντική μείωση των επιφανειακών αποθέσεων
  • Σημαντική βελτίωση τόσο των γεωτεχνικών όσο και των γεωχημικών χαρακτηριστικών της απόθεσης που είναι πια ξηρή
  • Εξάλειψη των μέχρι πρόσφατα μεγάλων όγκων νερών που διακινούνταν από τη μονάδα Στρατωνίου και σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

Ιστορία

  • Κατασκευάζεται το 1970
  • Συντηρείται και επισκευάζεται το 2005
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ειδήσεις και το περιοδικό μας «Μεταλλευτικά Νέα»!

facebook  facebook  facebook  facebook  facebook 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι