ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

Ο εκσυγχρονισμός του εργοστασίου εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας, ολοκληρώθηκε βάσει των υψηλότερων διεθνών προδιαγραφών.

Σήμερα

  • Η δοκιμαστική λειτουργία του ανακαινισμένου εργοστασίου εμπλουτισμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την εμπορική παραγωγή να υπολογίζεται στο τέλος του 2017.
  • Η ετήσια παραγωγή χρυσού  εκτιμάται στις 20.000 – 30.000 ουγκιές.
  • Το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο, μετά και τις πρόσφατες εγκριτικές αποφάσεις του Σεπτεμβρίου του 2017.

Ιστορία

2016 Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση ανάπτυξης του έργου, με την ολοκλήρωση του περιβαλλοντικού έργου της  αποκατάστασης και τον καθαρισμό ολόκληρης της επιφάνειας, από όλες τις αποθέσεις των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων.

Σταματά η κατεργασία τους, μέσω της οποίας την περίοδο 2012 -2016 παράγονται δύο προϊόντα :

  • Χονδρομερές τέλμα (εμπορεύσιμο υπόλειμμα, 2,1 Mt), που διοχετεύεται σε τσιμεντοβιομηχανίες
  • Συμπύκνωμα χρυσοφόρων πυριτών (340 Κt) με περιεκτικότητα 20-25 γραμμάρια χρυσού/τόνο, που διοχετεύεται σε μεταλλουργίες του εξωτερικού

Ξεκινά ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του εργοστασίου εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας, με στόχο την επεξεργασία του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος, από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας και την έναρξη εμπορικής παραγωγής, εντός του 2017.

2012 Το εργοστάσιο εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας εκσυγχρονίζεται και επαναλειτουργεί με στόχο την πλήρη αποκατάσταση του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων της Ολυμπιάδας

1995 Το εργοστάσιο της Ολυμπιάδας παύει να λειτουργεί

1974-1976 Κατασκευάζεται το εργοστάσιο και λειτουργεί για τον εμπλουτισμό μικτών θειούχων μεταλλευμάτων του κοιτάσματος της Ολυμπιάδας 

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ειδήσεις και το περιοδικό μας «Μεταλλευτικά Νέα»!

facebook  facebook  facebook  facebook  facebook 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι