ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος (ο "Δικτυακός Τόπος") δημιουργήθηκε από την ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Β.Χ. (την Εταιρεία) για δική σας χρήση. Κάνοντας χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου συμφωνείτε με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Εάν δε συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Ο παρών Δικτυακός Τόπος και όλες οι πληροφορίες που περιέχει, συμπεριλαμβανομένων όλων των εικονιδίων, εικόνων, φωτογραφιών, λογισμικού, εμπορικών σημάτων, κειμένου σε γραπτή, οπτική ή ακουστική μορφή αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας (το "Περιεχόμενο"), προστατεύεται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας όπως και από διεθνείς συμβάσεις για τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα. Ολόκληρο το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου ανήκει στην Εταιρεία, η οποία διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα σε σχέση με το Περιεχόμενο, εκτός από την περίπτωση υλικού που έχει ληφθεί από άλλη πηγή. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα σχετικά δικαιώματα.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, το ανέβασμα, η ανάρτηση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού από τον Δικτυακό Τόπο με οποιονδήποτε τρόπο, με την εξαίρεση ότι μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο του υλικού σε κάποιον μεμονωμένο υπολογιστή και να παράγετε ένα εκτυπωμένο αντίγραφο μόνον για προσωπική σας χρήση, πάντα με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε ανέπαφες όλες τις ειδοποιήσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και τα λοιπά δικαιώματα ιδιοκτησίας. Η τροποποίηση του υλικού του Δικτυακού Τύπου ή η χρήση του εν λόγω υλικού για οποιονδήποτε άλλο σκοπό αποτελεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Ούτε η παράθεση οποιουδήποτε τέτοιου υλικού στον Δικτυακό Τόπο ούτε οι παρόντες Όροι Χρήσης αποσκοπούν στο να παρέχουν, ρητώς ή σιωπηρώς, οποιοδήποτε δικαίωμα ή άδεια αναφορικά με οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή παρόμοιο δικαίωμα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε είδους που μπορεί να ανήκει στην Εταιρεία. Η αναπαραγωγή και διανομή του υλικού που υπάρχει στον Δικτυακό Τόπο γίνεται με κίνδυνο και ευθύνη του χρήστη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την παρούσα εξουσιοδότηση, και κάθε τέτοια χρήση, θα διακόπτεται με έγγραφη ειδοποίηση από την Εταιρεία.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Ο Δικτυακός Τόπος έχει δημιουργηθεί για νόμιμους σκοπούς. Η από μέρους σας χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου δε συνεπάγεται τη μεταβίβαση προς εσάς οποιασδήποτε κυριότητας επί του Δικτυακού Τόπου ή των Περιεχομένων του. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και περιήγησης στον παρόντα Δικτυακό Χώρο και μπορείτε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε σελίδες από τον Δικτυακό Χώρο για προσωπική σας χρήση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Δε σας επιτρέπεται, ούτε έχετε δικαίωμα να επιτρέψετε σε άλλους, άμεσα ή έμμεσα:

 • η αφαίρεση, τροποποίηση, αντιγραφή, επίδειξη, μεταφορά ή πώληση οποιουδήποτε Περιεχομένου από τον Δικτυακό Τόπο για μη προσωπική χρήση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας,
 • η διακοπή ή επέμβαση στην χρήση ή απόλαυση του Δικτυακού Τόπου από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,
 • η χρήση του Δικτυακού Τόπου κατά τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, αχρηστεύσει, θίξει ή επέμβει στην ασφάλεια του Δικτυακού Τόπου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας, εξυπηρετητή (server) ή δικτύου συνδεόμενου με τον Δικτυακό Τόπο,
 • η χρήση ή η απόπειρα χρήσης του κωδικού πρόσβασης ή των στοιχείων άλλου προσώπου σε σχέση με τον Δικτυακό Τόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, ούτε η δημιουργία ή χρήση ψευδούς ταυτότητας στον Δικτυακό Τόπο ή η αντιποίηση της ταυτότητας οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στον Δικτυακό Τόπο,
 • η ανάρτηση οποιασδήποτε επικοινωνίας ή οποιουδήποτε άλλου είδους δεδομένων στον Δικτυακό Τόπο, τα οποία δε συνδέονται με τον Δικτυακό Τόπο,
 • η χρήση του Δικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κάθε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί ή γνωστοποιεί μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου υπόκειται στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει συνδέσμους με άλλους δικτυακούς τόπους. Εάν κάνετε χρήση αυτών των άλλων δικτυακών τόπων θα πρέπει να λαμβάνετε όλα τα προστατευτικά μέτρα για να προστατευθείτε κατά ιών ή άλλων στοιχείων με καταστροφικές δυνατότητες. Οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνον για σκοπούς αναφοράς. Οι σύνδεσμοι δεν έχουν την έννοια ότι η Εταιρεία είναι χορηγός, προσυπογράφει ή συνδέεται ή συνεργάζεται με οποιονδήποτε από τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

 • Η Εταιρεία δεν δηλώνει ούτε εγγυάται τίποτα σε σχέση με τον Δικτυακό Τόπο, το Περιεχόμενο ούτε και, μεταξύ άλλων και χωρίς κανένα περιορισμό, σε σχέση με την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα, την αλήθεια ή την πληρότητα του Περιεχομένου ή τα αποτελέσματα που εμφανίζονται με την χρήση του Περιεχομένου. Για το λόγο αυτό, οι ανωτέρω πληροφορίες – υπηρεσίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως συμβουλές – παραινέσεις για συγκεκριμένη ενέργεια.
 • Ο Δικτυακός Τόπος και το Περιεχόμενο προσφέρονται ‘Ως Έχουν’, χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, αναφορικά με την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών. Χρησιμοποιείτε ή βασίζεστε στο Περιεχόμενο με δική σας πρωτοβουλία, αποκλειστικό κίνδυνο και ευθύνη.
 • Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο παρών δικτυακός τόπος θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς διακοπή ή ότι δεν θα έχει κανένα σφάλμα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε με το παρόν να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να διατηρείτε αζήμιους κάθε έναν από την Εταιρεία, τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, τα στελέχη, τα μέλη του Δ.Σ., τους υπαλλήλους της, συμπεριλαμβανομένων όλων των τρίτων που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο, από και έναντι κάθε αξίωσης, αγωγής ή απαίτησης, όπως και από κάθε εύλογη νομική και λογιστική αμοιβή χωρίς περιορισμό, σε σχέση με ή ως αποτέλεσμα κατηγοριών ή παράνομης από μέρους σας χρήσης του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου ή παραβίασης των όρων χρήσης από εσάς.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο παρών Δικτυακός Τόπος διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος. Αποτελεί δική σας ευθύνη να ενημερωθείτε για τους νόμους του ανωτέρω τόπου και να συμμορφώνεστε με αυτούς. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ χρήστη του Δικτυακού Τόπου και της Εταιρείας αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική μας κρίση, να μεταβάλλουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή με την ανάρτηση αναθεωρημένων Όρων στον Δικτυακό Τόπο. Αποτελεί δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά για την διαπίστωση τυχόν μεταβολών που έχουμε πραγματοποιήσει στους Όρους Χρήσης. Η συνεχιζόμενη χρήση του Δικτυακού Τόπου μετά την ανάρτηση των μεταβολών υποδηλώνει την από μέρους σας αποδοχή των αλλαγών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα φέρουν καμία υποχρέωση ή ευθύνη η Εταιρεία ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες όσον αφορά τον παρόντα δικτυακό τόπο για τυχόν απώλειες ή ζημίες οποιασδήποτε φύσης, συμβατικές, εξ’ αμελείας ή ερειδόμενες σε οποιαδήποτε άλλη νομική βάση χωρίς περιορισμό, άμεσες, έμμεσες, ειδικές, ποινικού χαρακτήρα, παραδειγματικού χαρακτήρα ή αποθετικές ζημιές ή άλλες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ζημιών ως αποτέλεσμα ζημιωθείσας επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλειας πληροφοριών ή προγραμμάτων ή δεδομένων, απώλειας αποταμιεύσεων, απώλειας εσόδων, απώλειας υπεραξίας) που ενδεχομένως προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση ή την πρόσβαση ή τυχόν αναστάτωση, καθυστέρηση ή απώλεια ως αποτέλεσμα της από μέρους σας χρήσης ή αδυναμίας χρήσης του δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου στον οποίο θα αποκτήσετε πρόσβαση ή με τον οποίο θα συνδεθείτε από τον παρόντα δικτυακό τόπο ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε ενέργειας στην οποία μπορεί να προβούμε ή να παραλείψουμε να προβούμε ως αποτέλεσμα ηλεκτρονικού μηνύματος που θα μας στείλετε.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Η Εταιρεία παρέχει συνδέσμους από τον παρόντα δικτυακό τόπο σε αρκετούς άλλους δικτυακούς τόπους που δε συνδέονται με την Εταιρεία. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι συνδεόμενος με τους εν λόγω εξωτερικούς δικτυακούς τόπους εγκαταλείπει τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας και ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου.

Επίσης η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι ενδιάμεσοι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στην διάθεση σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου. Η πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του παρόντος δικτυακού τόπου (η "Πολιτική") περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί, γνωστοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα που συλλέγει σχετικά με εσάς στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας (τον "Δικτυακό Τόπο").

Σκοπός της Πολιτικής αυτής είναι να γνωστοποιείται στα άτομα που επισκέπτονται τον Δικτυακό Τόπο ο τρόπος με τον οποίο η Εταιρεία προστατεύει το ιδιωτικό απόρρητο και τον απόρρητο χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική δεν έχει εφαρμογή στα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων της Εταιρείας.

H παρούσα Πολιτική θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους

Η παρούσα Πολιτική καλύπτει τα ακόλουθα:

 • Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
 • Ποιοι είναι οι σκοποί της συλλογής, χρήσης και γνωστοποίησης των προσωπικών δεδομένων;
 • Πώς λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας;
 • Χρήση τεχνολογίας στον Δικτυακό Τόπο.
 • Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους.
 • Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 • Επικοινωνία μαζί μας σχετικά με το ιδιωτικό σας απόρρητο.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος προσωπικά δεδομένα έχει την έννοια πληροφοριών σχετικά με ένα άτομο που μπορεί να ταυτοποιηθεί. Για παράδειγμα, τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η διεύθυνση και το τηλέφωνο κατοικίας σας, η ημερομηνία της γέννησής σας, η προσωπική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.

Ποιοι είναι οι σκοποί της συλλογής, χρήσης και γνωστοποίησης των προσωπικών δεδομένων;

Η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνον για τους προσδιοριζόμενους σκοπούς και μόνον με τη γνώση και τη συγκατάθεσή σας. Σας προσδιορίζουμε τους σκοπούς κατά τον χρόνο που συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα. Ορισμένοι από τους σκοπούς για τους οποίους ενδέχεται να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο είναι:

 • Η δυνατότητα απόκρισης στις ερωτήσεις σας.
 • Εάν εσείς το επιλέξετε, η ενημέρωση σχετικά με τις συνεχείς εξελίξεις.

Εάν επιλέξετε να μην μας δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω σκοπούς, τότε ο Δικτυακός Τόπος δεν θα συλλέξει κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν μας έχετε δώσει τα προσωπικά σας δεδομένα, τότε αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα πωληθούν. Η Εταιρεία μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη προκειμένου αυτά τα μέρη να συνδράμουν την Εταιρεία στην διαχείριση των δραστηριοτήτων του Δικτυακού Τύπου, όπως είναι η συντήρηση του δικτυακού τόπου, με τους ελεγκτές ή με άλλους επαγγελματίες συμβούλους της Εταιρείας, ή διαφορετικά για σκοπούς προώθησης υπηρεσιών. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει παρόχους υπηρεσιών για να την βοηθήσουν στη συνάθροιση των προσωπικών δεδομένων.

Πώς λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας;

Παίρνουμε συγκατάθεση για τη συλλογή, τη χρήση και τη γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων για τους εύλογους και απαραίτητους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω. Όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας, τότε συγκατατίθεστε στη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς, σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

Η Εταιρεία επιτρέπεται να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Αφού μας παραχωρήσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσετε τη διαγραφή σας ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται πιο κάτω. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατο για την Εταιρεία να σας παρέχει κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία μέσω του Δικτυακού Τόπου. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τις συνέπειες της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας τότε.

Χρήση τεχνολογίας στον Δικτυακό Τόπο

Ο Δικτυακός Τόπος κάνει χρήση της τεχνολογίας Cookieγια να κάνει πιο βολική τη χρήση του από εσάς. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που δίνει τη δυνατότητα στον Δικτυακό Τόπο να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον Δικτυακό Τόπο ή σχετικά με τη διάρκεια της παραμονής σας σε αυτόν. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τα cookies θα χρησιμοποιούνται μόνον συναθροισμένα με άλλα, που σημαίνει ότι αφαιρούμε τα σημεία αναγνώρισης ταυτότητας από τα δεδομένα και τα χρησιμοποιούμε για στατιστικούς σκοπούς προκειμένου να μας βοηθήσουν στη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας ή προκειμένου να αξιολογήσουμε την επιτυχία δράσεων προώθησης που ενδεχομένως πραγματοποιούμε μέσω του Δικτυακού Τόπου. Ο Δικτυακός Τόπος δε συλλέγει τα προσωπικά ή τα χρηματοοικονομικά σας δεδομένα από τον υπολογιστή σας ούτε και εγκαθιστά διαχρονικά cookies στον υπολογιστή σας. Ο Δικτυακός Τόπος δεν θα βάλει cookies στο σκληρό σας δίσκο. Οι περισσότεροι browser στο διαδίκτυο είναι ρυθμισμένοι να δέχονται τα cookies από προεπιλογή, θα πρέπει όμως να σας δίνεται μια δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies που συνδέονται με τον Δικτυακό Τόπο. Εάν επιλέξετε να το κάνετε, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα του Δικτυακού Τόπου και τη δυνατότητά σας να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά του Δικτυακού Τόπου.

Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους

Ο Δικτυακός μας Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους με άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν έχουν δημιουργηθεί ούτε τηρούνται, ενημερώνονται ή ελέγχονται από την Εταιρεία. Δεν παραθέτουμε αυτούς τους συνδέσμους εν είδει παραπομπής αλλά μόνον για διευκόλυνσή σας. Δεν έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση ή έλεγχο πάνω σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Παρακαλούμε να αναφέρεστε στις πολιτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και στους όρους χρήσης που περιλαμβάνονται στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους που επιλέγετε να επισκεφθείτε και να εξοικειώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των εν λόγω δικτυακών τόπων δεδομένου ότι μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τις δικές μας πολιτικές και πρακτικές.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Γίνεται προσπάθεια για να εφαρμόζει ο Δικτυακός Τόπος κατάλληλους και εύλογους διακανονισμούς ασφαλείας για την πρόληψη τυχόν μη εγκεκριμένης πρόσβασης, συλλογής, χρήσης, γνωστοποίησης, αντιγραφής, τροποποίησης ή διάθεσης των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Μεριμνούμε για την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων σας, αλλά καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται μέσω του Διαδικτύου δεν θα υποκλαπούν από τρίτα μέρη. Παρόλα αυτά, έχουμε λάβει τα μέτρα που είναι εύλογα διαθέσιμα σε μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε, μεταξύ άλλων και κατά την απόρριψη ή καταστροφή τους εν ευθέτω χρόνω.

Παρακαλούμε να θυμάστε ότι εσείς ελέγχετε τί προσωπικά δεδομένα παρέχετε κατά την χρήση του Δικτυακού Τόπου. Τελικά, εσείς έχετε την ευθύνη για την διατήρηση του απορρήτου τυχόν προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σε σχέση με την χρήση του Δικτυακού Τόπου. Δε φέρουμε την ευθύνη, ούτε μπορούμε να ελέγξουμε τη χρήση από άλλους τυχόν πληροφοριών που παρέχετε και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στην επιλογή των προσωπικών δεδομένων που δίνετε μέσω του Δικτυακού Τόπου. Με την πρόσβασή σας στον Δικτυακό Τόπο μας απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη σε σχέση με τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

Επικοινωνία μαζί μας σχετικά με το ιδιωτικό σας απόρρητο

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Εταιρίας μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Κατά διαστήματα μπορεί να πραγματοποιούμε αλλαγές στην παρούσα πολιτική όταν ενδείκνυται. Σας συνιστούμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα πολιτική ώστε να παραμένετε ενήμεροι σχετικά με τυχόν αλλαγές.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι οι ανωτέρω όροι θεωρούνται ουσιώδεις. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς κριθεί άκυρος για κάθε λόγο με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιποι θα θεωρούνται ισχυροί και θα συνεχίζουν να ισχύουν.

Όλοι οι ανωτέρω όροι καλύπτουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών, που επισκέπτονται τον Δικτυακό Τόπο.

Οι τροποποιήσεις των όρων θα διατυπώνονται εγγράφως.

Οι χρήστες για οποιαδήποτε απορία τους μπορούν να στέλνουν ηλεκτρονική επιστολή μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Οι χρήστες αν διαπιστώσουν οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του Δικτυακού Τόπου και στη χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες, πληροφορίες, σελίδες, επιλογές και πηγές προστεθούν στον Δικτυακό Τόπο θα υπάγονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Υποκατηγορίες

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι