ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί για την εταιρεία μας το βασικό εργαλείο επικοινωνίας των βασικών μας στόχων με όλα τα ενδιαφερόμενα κοινά. Η παρούσα δημοσίευση καλύπτει το έτος 2016. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά δημοσιεύουμε στοιχεία σχετικά με τα σημαντικότερα θέματα που σχετίζονται με την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και εργασιακή επίδοση της Ελληνικός Χρυσός. Τα θέματα αυτά περιγράφονται διεξοδικά ενώ παρουσιάζονται οι στόχοι που επιτευχθήκαν σε όλο το φάσμα λειτουργίας της εταιρείας μας μέσα στο 2016 όπως και οι στόχοι για τα επόμενα έτη.

Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός βασίζεται σε  τρεις πυλώνες:

Α) Την απασχόληση μέσω της δημιουργίας σταθερών θέσεων εργασίας που έχουν προοπτικές εξέλιξης.

Β) Την περιβαλλοντική υπευθυνότητα μέσα από μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την διαχείριση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Γ) Την κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ανάπτυξη που οδηγεί στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ τοπικών κοινοτήτων και εταιρείας.

Η δέσμευσή μας για υπεύθυνη λειτουργία, έχει μετρήσιμα και χειροπιαστά αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα αυτά καταγράφονται  με απόλυτη διαφάνεια στην παρούσα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2016, η οποία αναλύει όλες τις παραμέτρους της δραστηριότητάς μας, από την εξέλιξη των έργων μας, την περιβαλλοντική μας πολιτική και την ωφέλεια που διασφαλίζουμε στην εθνική και την τοπική οικονομία και ανάπτυξη.

Ελληνικός Χρυσός - Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016

Διαβάστε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016 εδώ (Διαθέσιμη και για download κάνοντας κλικ εδώ)

Κατεβάστε επίσης τις Εκθέσεις 20152014 και 2013

Eldorado Gold - Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016

Η Eldorado Gold Corporation δημοσίευσε τον απολογισμό εταιρικής υπευθυνότητας για το έτος 2016 και είναι διαθέσιμος για download κάνοντας κλικ εδώ.

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ειδήσεις και το περιοδικό μας «Μεταλλευτικά Νέα»!

facebook  facebook  facebook  facebook  facebook 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι