ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης / Environmental Monitoring Officer

Κωδικός Θέσης:  ΥΠΠ

Η Ελληνικός Χρυσός προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης / Environmental Monitoring Officer, στις Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Συντονισμό και επίβλεψη του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης της εταιρείας.
 • Καθημερινός έλεγχος και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
 • Επίβλεψη και διαχείριση των εργολαβιών που αφορούν το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
 • Έλεγχος εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Βιώσιμης Λειτουργίας και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός (SIMS).
 • Αναφορά των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην διοίκηση της εταιρείας και στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Σύνταξη και επίβλεψη των τεχνικών εκθέσεων με τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος που απαιτούνται από την ΑΕΠΟ και την περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Συμμετοχή στην εσωτερική επιστημονική επιτροπή περιβαλλοντικού ελέγχου για τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού ΕΜΠ.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Microsoft Office) και δομής και λειτουργίας βάσεων δεδομένων.
 • Εμπειρία τριών ετών στο κομμάτι της περιβαλλοντικής παρακολούθησης ή / και στην εξορυκτική βιομηχανία.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, προφορικές και γραπτές, στα ελληνικά και αγγλικά.
 • Ικανότητα να μπορεί να ανταπεξέλθει έγκαιρα και αποτελεσματικά υπό αυστηρά χρονικά όρια.
 • Ικανότητα να εργαστούν τόσο αυτόνομα αλλά και εντός ομάδων εργασίας.
 • Καλή φυσική κατάσταση.
 • Δίπλωμα οδήγησης (Β’ κατηγορίας).

Σε περίπτωση που διαθέτετε τα παραπάνω και θέλετε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας παρακαλώ όπως αποστείλετε το Βιογραφικό σας σημείωμα συμπληρώνοντας τη φόρμα υποβολής του Βιογραφικού σας στη σελίδα www.hellas-gold.com με τον κωδικό ΥΠΠ ή Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης / Environmental Monitoring Officer

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc