ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συντονιστής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης / Environmental Management Systems Coordinator

Κωδικός Θέσης:  ΣΣΠ

Η Ελληνικός Χρυσός προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση του Συντονιστή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης / Environmental Management Systems Coordinator, στις Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Συντονισμός και παρακολούθηση υλοποίησης του Ενοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής διαχείρισης της εταιρείας (ISO 14001, ISO 50001, ISO 14064, εσωτερικές διαδικασίες).
 • Έλεγχος εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Βιώσιμης Λειτουργίας και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης της Ελληνικός Χρυσός (SIMS).
 • Επίβλεψη της διαχείρισης των μη εξορυκτικών αποβλήτων της εταιρείας.
 • Επιμέλεια του εσωτερικού και του εξωτερικού μητρώου διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων (Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος / ΗΜΑ).
 • Οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδεύσεων με αντικείμενο την περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Εσωτερικός ελεγκτής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ενέργειας.
 • Μέλος της εσωτερικής επιστημονικής επιτροπής περιβαλλοντικού ελέγχου για τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους.
 • Μέλος της ενεργειακής ομάδας των Μεταλλείων Κασσάνδρας.
 • Αναπληρωτής των υπευθύνων περιβάλλοντος σε περίπτωση απουσίας τους.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού ΕΜΠ.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Microsoft Office).
 • Εμπειρία τριών ετών σε περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή / και στην εξορυκτική βιομηχανία.
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, προφορικές και γραπτές, στα ελληνικά και αγγλικά.
 • Ικανότητα να μπορεί να ανταπεξέλθει έγκαιρα και αποτελεσματικά υπό αυστηρά χρονικά όρια.
 • Ικανότητες να εργαστούν τόσο αυτόνομα αλλά και εντός ομάδων εργασίας.
 • Καλή φυσική κατάσταση.
 • Δίπλωμα οδήγησης (Β’ κατηγορίας).

Σε περίπτωση που διαθέτετε τα παραπάνω και θέλετε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας παρακαλώ όπως αποστείλετε το Βιογραφικό σας σημείωμα συμπληρώνοντας τη φόρμα υποβολής του Βιογραφικού σας στη σελίδα www.hellas-gold.com με τον κωδικό ΣΣΠ ή Συντονιστής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης / Environmental Management Systems Coordinator

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc