ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση: Γεωτεχνικός Μηχανικός Μεταλλείου / Mine Geotechnical Engineer

Κωδικός Θέσης :  ΓΜΜ

Η Ελληνικός Χρυσός προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση του Γεωτεχνικός Μηχανικός Μεταλλείου / Mine Geotechnical Engineer, στις Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Γενικά καθήκοντα θέσης:

 • Καθορισμός των μέτρων υποστήριξης των υπόγειων στοών του Μεταλλείου.
 • Γεωτεχνική ερμηνεία και διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με την ευστάθεια της βραχομάζας (π.χ. καταπτώσεις εδάφους).
 • Ανάπτυξη και συνεχή ανανέωση γεωτεχνικού μοντέλου ταξινόμησης της βραχομάζας.
 • Γεωτεχνική πληροφόρηση και συμβουλή όσον αφορά το σχεδιασμό του Μεταλλείου, τη διάτρηση-ανατίναξη και τις διαδικασίες λιθογόμωσης σε κάθε επίπεδο.
 • Τακτικές επιθεωρήσεις των υπόγειων χώρων εργασίας και λοιπών έργων υποδομής του μεταλλείου.
 • Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας (QA/QC) των μέτρων υποστήριξης (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, δοκιμή εξόλκευσης αγκυρίων).
 • Εγκατάσταση συστημάτων γεωτεχνικής παρακολούθησης στο Μεταλλείο και συλλογή αντίστοιχων δεδομένων.
 • Καταγραφή / συλλογή γεωτεχνικών στοιχείων από τους πυρήνες γεωτρήσεων (core logging) και χαρτογράφηση των μετώπων (face mapping).

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού ή πτυχίο Μηχανικού Ορυκτών Πόρων ή πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού με ειδίκευση στα γεωτεχνικά.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο αντικείμενο της Μηχανικής Πετρωμάτων θα εκτιμηθεί θετικά.
 • Ελάχιστη 3ετή προϋπηρεσία σε υπόγεια έργα.
 • Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ.
 • Εμπειρία στη χρήση μεταλλευτικών και γεωτεχνικών λογισμικών.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και εργασίας ως μέλος ομάδας.
 • Ικανότητα εργασίας σε υπόγειο μεταλλείο με απαιτητικούς ρυθμούς και με στενές προθεσμίες υλοποίησης στόχων.

Σε περίπτωση που διαθέτετε τα παραπάνω και θέλετε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα υποβολής βιογραφικού στην ηλεκτρ. διεύθυνση www.hellas-gold.com με τον κωδικό ΓΜΜ ή Γεωτεχνικός Μηχανικός Μεταλλείου / Mine Geotechnical Engineer.

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ειδήσεις και το περιοδικό μας «Μεταλλευτικά Νέα»!

facebook  facebook  facebook  facebook  facebook 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι