ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση: Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Μεταλλείου / Mine Electrical Engineer

Κωδικός Θέσης :  ΗΜΜ

Η Ελληνικός Χρυσός προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Μεταλλείου / Mine Electrical Engineer, στις Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Γενικά καθήκοντα θέσης :

 • Διαχείριση του τμήματος και των πόρων για τη συντήρηση του εξοπλισμού και τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού.
 • Υπεύθυνος/η για το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος του μεταλλείου (επιφάνεια - υπόγεια), σύμφωνα με τον ΚΜΛΕ.
 • Να μεριμνά ώστε το τμήμα και οι εργαζόμενοι της συντήρησης να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγείας της εργασίας και να ενημερώνει και να καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
 • Προετοιμασία των χρονοδιαγραμμάτων, των αναφορών και των εκτιμήσεων του κόστους που αφορούν τη συντήρηση του μεταλλείου. Έλεγχος των ημερήσιων, εβδομαδιαίων και μηνιαίων αναφορών των τμημάτων.
 • Οργάνωση ημερήσιων και εβδομαδιαίων συναντήσεων για θέματα συντήρησης.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης των τμημάτων συντήρησης μέσα από την ακρίβεια και την ολοκλήρωση των εργασιών.
 • Στενή συνεργασία με το τμήμα παραγωγής για τη διασφάλιση συνεχών, ασφαλών και αποδοτικών λειτουργιών.
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας για την επίτευξη των συνολικών επιχειρηματικών στόχων.
 • Προετοιμασία των προϋπολογισμών συντήρησης, παρακολούθηση και αναφορά των επιδόσεων και του κόστους.
 • Διαχείριση και συντονισμός εργολάβων. Έγκριση επιμετρήσεων και πιστοποιήσεων έργων.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ.
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία πέντε (5) ετών σε τμήμα συντήρησης.
 • Εμπειρία σε εσωτερικούς ελέγχους και αποδεδειγμένες ερευνητικές και αναλυτικές δεξιότητες καθώς και δεξιότητες διαχείρισης έργων.
 • Πολύ καλές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ. Εμπειρία στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών για μεταλλευτικά έργα ή/και διαχείρισης ενέργειας θα ληφθεί υπόψη θετικά.
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.
 • Φυσική και πνευματική κατάσταση κατάλληλη για εργασία σε περιβάλλον υπόγειου μεταλλείου.
 • Δέσμευση και προσήλωση στους στόχους.

Σε περίπτωση που διαθέτετε τα παραπάνω και θέλετε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα υποβολής βιογραφικού στην ηλεκτρ. διεύθυνση www.hellas-gold.com με τον κωδικό ΗΜΜ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Μεταλλείου / Mine Electrical Engineer.

 

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ειδήσεις και το περιοδικό μας «Μεταλλευτικά Νέα»!

facebook  facebook  facebook  facebook  facebook 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι