ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση: Μηχανικού Σχεδιασμού Μεταλλείου / Mine Planning Engineer

Κωδικός Θέσης :  ΜΣΜ

Η Ελληνικός Χρυσός προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση του Μηχανικού Σχεδιασμού Μεταλλείου / Mine Planning Engineer, στις Μεταλλευτικές Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Γενικά καθήκοντα θέσης :

 • Ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην τρισδιάστατη ψηφιακή μοντελοποίηση.
 • Διασφάλιση κατάλληλων ρόλων και συστημάτων υποβολής εκθέσεων και υποστήριξης παραγωγής (ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές) χρονοδιαγραμμάτων, αναθεώρησης, ανάκτησης και εκτίμησης αποθεμάτων.
 • Παροχή βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν κυλιόμενα χρονοδιαγράμματα, σχέδια προϋπολογισμού και σχέδια εκμετάλλευσης.
 • Οργάνωση και διασφάλιση έγκαιρων εκτιμήσεων των ορυκτών πόρων και των μεταλλευτικών αποθεμάτων.
 • Σύνταξη αναφορών αναλυτικών προγραμμάτων.
 • Παρακολούθηση της πραγματικής προόδου παραγωγής έναντι της σχεδιαζόμενης παραγωγής και προσαρμογή των σχεδίων αναλόγως.
 • Τακτικό συντονισμό των δραστηριοτήτων για την επαλήθευση του χρονοδιαγράμματος.
 • Συμμετοχή σε σύνθετα έργα, συμπεριλαμβανομένων του αερισμού, της άντλησης, της λιθογόμωσης και του δικτύου ηλεκτροδότησης.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού ή πτυχίο Μηχανικού Ορυκτών Πόρων.
 • Ελάχιστη 2ετή προϋπηρεσία σε υπόγεια έργα.
 • Καλή γνώση μεθόδων υπόγειας εξόρυξης και παραγωγής.
 • Επιθυμητή γνώση λογισμικού σχεδιασμού.
 • Άριστη γνώση στη χρήση Η/Υ (Office Suite, CAD suits, κ.α.).
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
 • Ικανότητες παρουσίασης στον γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και εργασίας ως μέλος ομάδας.
 • Ικανότητα εργασίας σε υπόγειο μεταλλείο με απαιτητικούς ρυθμούς και με στενές προθεσμίες υλοποίησης στόχων.

Σε περίπτωση που διαθέτετε τα παραπάνω και θέλετε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα υποβολής βιογραφικού στην ηλεκτρ. διεύθυνση www.hellas-gold.com με τον κωδικό ΜΣΜ ή Μηχανικού Σχεδιασμού Μεταλλείου / Mine Planning Engineer.

 

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ειδήσεις και το περιοδικό μας «Μεταλλευτικά Νέα»!

facebook  facebook  facebook  facebook  facebook 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι