ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η περιβαλλοντική μας πολιτική
H προστασία του περιβάλλοντος, παράλληλα με την ευημερία της κοινωνίας, αποτελεί δομικό στοιχείο της φιλοσοφίας της Ελληνικός Χρυσός για την κατασκευή και λειτουργία των Μεταλλευτικών - Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας

Με γνώμονα αυτό, η Διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός πιστεύει και δεσμεύεται αφ’ ενός μεν για την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης της τρέχουσας παραγωγικής δραστηριότητας και την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για την κατασκευή και λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων, με συνθήκες πλήρως εναρμονισμένες με τις κανονιστικές απαιτήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αφετέρου δε για την κατά προτεραιότητα απομάκρυνση, καθαρισμό και αποκατάσταση όλων των παλαιών και μη λειτουργικών χώρων από την μακρόχρονη προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα με στόχο τη περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής δραστηριοποίησής της.

Δεν θέλουμε να λειτουργήσουμε ως απλοί διαχειριστές ενός σημαντικού ορυκτού πλούτου, αλλά να πρωτοπορούμε στην αξιοποίησή του σε συνεργασία και προς όφελος των κοινωνικών μας εταίρων. 

Περιβαλλοντική Πολιτική

Ειδικά, η Περιβαλλοντική Πολιτική της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. εστιάζεται:

  • Στην ενημέρωση, εκπαίδευση, κατανόηση, ενεργοποίηση και ουσιαστική συμμετοχή όλων των εργαζόμενων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
  • Στην διάθεση κατάλληλων συστημάτων πρόληψης, συνεχούς παρακολούθησης και αντιμετώπισης των μεταβλητών της παραγωγής και του περιβάλλοντος τόσο εντός όσο και στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων.
  • Στην ενθάρρυνση της έρευνας για νέες τεχνολογίες ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών πόρων, επαναξιοποίησης των αποβλήτων και αποτελεσματικής αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
  • Στην άμεση και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση των υπηρεσιών, των πολιτών και των φορέων για την ποιότητα του περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο.
  • Στη διαφύλαξη της συνοχής της περιβαλλοντικής πολιτικής της σε κάθε συνεργασία.

Στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, η δική μας μόνο προσπάθεια δεν αρκεί. Είναι απαραίτητη η προσπάθεια και η συμβολή όλων. Και κυρίως αναγκαία.


  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

    Η προστασία του περιβάλλοντος και η ευημερία της κοινωνίας, αποτελούν δομικό στοιχείο της φιλοσοφίας της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., για την κατασκευή και λειτουργία των Μεταλλευτικών – Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Επιδιώκουμε την ελαχιστοποίηση της επίδρασής μας στο περιβάλλον σε κάθε στάδιο των δραστηριοτήτων μας, από την έρευνα, την εξόρυξη, την παραγωγή και την διάθεση των προϊόντων μας μέχρι και την αποκατάσταση και την οριστική τους παύση. Παράλληλα δε με την παραγωγική και αναπτυξιακή της δραστηριότητα, υλοποιεί κατά προτεραιότητα έργα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από την μακρόχρονη προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα και την ανάδειξή του.

    Κατεβάστε την πλήρη Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Πολιτική της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., στα Ελληνικά και στα Αγγλικά GR / EN

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ειδήσεις και το περιοδικό μας «Μεταλλευτικά Νέα»!

facebook  facebook  facebook  facebook  facebook 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι