ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Το πιο ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη
Σε εφαρμογή από την πρώτη μέρα της δραστηριότητάς μας

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων, που τέθηκε σε εφαρμογή από την πρώτη μέρα της δραστηριότητάς μας, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

Ουσιαστικά παρακολουθούμε την ποιότητα:

 • των εδαφών
 • των νερών
 • της ατμόσφαιρας

Και ελέγχουμε πλήρως:

 • τους θορύβους
 • τις δονήσεις

Όχι μόνο εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων αλλά και στα γύρω χωριά και στην ευρύτερη περιοχή.

Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να έχουμε ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή μας, απολύτως ακριβή στοιχεία για την περιβαλλοντική κατάσταση των χώρων στους οποίους δραστηριοποιούμαστε, αλλά και ολόκληρης της περιοχής.

Παρακολουθούμε το Περιβάλλον σημαίνει ότι:

 • Καταγράφουμε τις κλιματολογικές συνθήκες
 • Μετράμε την ποιότητα και ποσότητα των επιφανειακών και τα υπογείων νερών
 • Ελέγχουμε την ποιότητα του πόσιμου νερού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος
 • Εξετάζουμε  την ποιότητα των εδαφών
 • Καταγράφουμε την εξέλιξη της χλωρίδας και της πανίδας

Ελέγχουμε τις εκπομπές σημαίνει ότι:

 • Παρακολουθούμε τα υγρά απόβλητα, τις επιφανειακές απορροές και τα στερεά κατάλοιπα των παραγωγικών διαδικασιών μας
 • Ελέγχουμε τις αέριες εκπομπές και τα επίπεδα θορύβου
 • Ελέγχουμε πλήρως την ασφάλεια της επιφάνειας του εδάφους με προγράμματα δονημετρικού ελέγχου, τοπογραφικές μετρήσεις και έλεγχο της ευστάθειας των χώρων απόθεσης.

Που βρισκόμαστε σήμερα

Καταθέσαμε προς έγκριση τεχνική έκθεση του νέου προγράμματος παρακολούθησης στους αρμόδιους φορείς, μετά την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ-ΕΠΟ 201745/26072011) και σύμφωνα με τον όρο δ.4.8 αυτής.

Σήμερα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο πλήρους προσαρμογής στο νέο πρωτοποριακό σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που περιλαμβάνει:

 • Την εγκατάσταση αυτόματων οργάνων συνεχούς μέτρησης & καταγραφής
 • Και την άμεση απεικόνιση όλων των αποτελεσμάτων σε ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ειδήσεις και το περιοδικό μας «Μεταλλευτικά Νέα»!

facebook  facebook  facebook  facebook  facebook 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι