ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Το νέο πρωτοποριακό σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην πράξη
«Όλα τα στοιχεία στο ίντερνετ»

Το νέο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, που είναι πλέον πλήρως λειτουργικό μας δίνει ανά πάσα στιγμή ακριβή στοιχεία για όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, εντός και εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.

Με 320 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου, κόστος εξοπλισμού άνω των 4 εκ. ευρώ, και ετήσιο κόστος λειτουργίας των σταθμών παρακολούθησης άνω των 2 εκ. ευρώ, το νέο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης αποτελεί από μόνο του μια μεγάλη επένδυση. 

Μπείτε στο
environmental.hellas-gold.com

Συχνότητα μετρήσεων και μετάδοση αποτελεσμάτων

 • Η μέτρηση των παραμέτρων συνεχούς παρακολούθηση γίνεται σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, με βήμα ενός λεπτού.
 • Ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπολογίζοντα οι μέσοι όροι των μετρούμενων μεταβλητών, με ένα μικροεπεξεργαστή που βρίσκεται σε κάθε αυτόματο σταθμό και που είναι συνδεδεμένος με τους αυτόματους αναλυτές.
 • Οι τιμές αυτές μεταβιβάζονται ασύρματα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, και με αυτό τον τρόπο είναι δυνατός ο συνεχής έλεγχος της περιβαλλοντικής κατάστασης της ευρύτερης περιοχής.

Παρουσίαση καταγραφών προγράμματος παρακολούθησης

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε πίνακες και διαγράμματα και υποβάλλονται σε τρημινιαία και ετήσια βάση στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι διαθέσιμα σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου οποιοσδήποτε μπορεί να τα βλέπει ανά πάσα στιγμή. 

Πως γίνεται σήμερα αυτή η ολοκληρωμένη παρακολούθηση

Εδάφη και Νερά

Η ποιότητα των εδαφών, στην ευρύτερη περιοχή των μεταλλείων παρακολουθείται σε συνεχή βάση και με λήψη 23 δειγμάτων/χρόνο για ανάλυση 33 στοιχείων σε κάθε δείγμα.

Η συστηματική παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων νερών, πραγματοποιείται από 149 σταθμούς δειγματοληψίας, με λήψη 730 δειγμάτων/μήνα για ανάλυση έως 25 στοιχείων σε κάθε δείγμα.

Πιο συγκεκριμμένα έχουμε:

 • 23 θέσεις παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων
 • 63 γεωτρήσεις παρακολούθησης της στάθμης και της ποιότητας των υπόγειων υδάτων
 • 22 θέσεις παρακολούθησης σημείων υδροληψίας8 θέσεις παρακολούθησης θαλασσίων υδάτων

Ατμόσφαιρα και Σκόνη

Ο έλεγχος της εκπεμπόμενης σκόνης πραγματοποιείται σε συνεχή βάση όσον αφορά την ποσότητα της σκόνης, και με λήψη 112 δειγμάτων/μήνα για ποιοτική ανάλυση 8 στοιχείων σε κάθε δείγμα.

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός περιλαμβάνει:

 • 21 μόνιμους σταθμούς παρακολούθησης σκόνης
 • 7 μόνιμους σταθμούς μέτρησης σειράς αερίων (CO, CO2, NO2, NO, SO2, H2S, CH4 και VOC)
 • 10 μετεωρολογικούς σταθμούς
 • 3 φορητούς σταθμούς παρακολούθησης σκόνης

Θόρυβος και Δονήσεις

Ο θόρυβος στην ευρύτερη περιοχή στην οποία αναπτύσσονται τα Μεταλλεία Κασσάνδρας παρακολουθείται με:

 • 7 μόνιμουςσταθμούς μέτρησης θορύβου
 • 14 θέσεις παρακολούθησης με κινούμενο σταθμό μέτρησης

Συνεχής παρακολούθηση δονήσεων με:

 • 14 δονησιογράφους

Βιοποικιλότητα

 • Οικολογική μελέτη κάθε τρία χρόνια
 • Εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης Βιοποικιλότητας

ΒΙΝΤΕΟ

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ειδήσεις και το περιοδικό μας «Μεταλλευτικά Νέα»!

facebook  facebook  facebook  facebook  facebook 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι