ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί δομικό στοιχείο στον σχεδιασμό, στη δραστηριότητά μας και στη δουλειά μας

Όλοι μας και ο καθένας ξεχωριστά, φροντίζουμε από τη θέση μας το περιβάλλον και επενδύουμε στην προστασία του με πράξεις.

Δείγμα γραφής η επιλογή μας να καθαρίσουμε την Ολυμπιάδα πριν καν ξεκινήσει το επενδυτικό μας πλάνο. Η επιλογή μας να λύσουμε το ζήτημα των όξινων νερών και να σχεδιάσουμε το έργο των Σκουριών, βάζοντας πρώτα στο τραπέζι τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση στο περιβάλλον.

Φροντίζουμε το περιβάλλον επενδύοντας σε:

 • Βασικές αρχές περιβαλλοντικής προστασίας
 • Περιβαλλοντικά απόλυτα συμβατές μεθόδους εξόρυξης και κατεργασίας μεταλλευμάτων
 • Πρωτοποριακή τεχνολογία

Έργο μας η προστασία του περιβάλλοντος με:

1. Υιοθέτηση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στη διαχείριση των νερών μεταλλείου:

 • με την περιμετρική προαποστράγγιση του μεταλλείου Σκουριών και επανεισπίεση του καθαρού αυτού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα κατάντι των εγκαταστάσεων
 • με διάνοιξη της νέας στοάς σύνδεσης Μαντέμ Λάκκου – Ολυμπιάδας με προστεγάνωση
 • με τη νέα μονάδα νερού στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου
 • με την πλήρη ανακύκλωση του νερού στις μονάδες κατεργασίας μεταλλεύματος

2. Κατά βάση υπόγεια εκμετάλλευση με τη μέθοδο της λιθογόμωσης

3. Μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των στερεών καταλοίπων

4. Πρόγραμμα αναδάσωσης

5. Εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων και μεταλλείων

6. Αποκατάσταση τοπίου και διευθέτηση ρεμάτων 

Σχεδιάζουμε με βάση το περιβάλλον

Το επενδυτικό μας σχέδιο, προβλέπει μια ενιαία επένδυση, με επεμβάσεις ανάπτυξης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις και νέα κοιτάσματα και την πλήρη αποκατάσταση όλων των παλιών χώρων απόθεσης μεταλλευτικών υλικών στην ευρύτερη περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός ΑΕ.

Οι εγγυήσεις μας

  •  Oι άνθρωποι μας. Όλοι ζούμε εδώ, στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Εργαζόμαστε για το περιβάλλον και είναι δέσμευση μας, να το παραδώσουμε καλύτερο στα παιδιά μας
  •  To έργο μας. Αποδείξαμε ήδη τι σημαίνει περιβαλλοντικός σχεδιασμός και ανάπτυξη με βάση το περιβάλλον
  •  Οι μελέτες μας και οι εγκριτικές αποφάσεις, βάσει των αυστηρότερων κανονισμών και προδιαγραφών
  •  Ο σχεδιασμός μας που έγινε με βάση το περιβάλλον. Δείγμα γραφής η αποκατάσταση ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας από όλες τις αποθέσεις των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων, πριν καν ξεκινήσει η υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου  
  •  Οι αξίες και οι αρχές που διέπουν τη δραστηριότητά μας, στο σύνολό της. Απόδειξη οι αρχές της παράλληλης αποκατάστασης και της μικρότερης δυνατής κατάληψης επιφάνειας,  που καθορίζουν το έργο των Σκουριών

Σύμφωνα με την αρχή της περιβαλλοντικής ευθύνης έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους 50 εκ. ευρώ, ως ασφαλιστική κάλυψη για την τήρηση όλων των περιβαλλοντικών όρων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαχείριση Υδάτων: Η νέα μονάδα νερού στην περιοχή του Μαντέμ ΛακκουΒέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές στην διαχείριση νερών μεταλλείουΠεριβαλλοντική Παρακολούθηση με το πιο ολοκληρωμένο σύτημα στην ΕυρώπηΑπόλυτος εκσυγχρονισμός στην υπόγεια εκμετάλλευσηΕπένδυση στο περιβάλλον η διεθεύτηση του ρέματος του ΓιαννάβουΣκουριές: Το δάσος θα ξαναγίνει δάσος με βάση την αρχή της παράλληλης αποκατάστασηςΗ αποκατάσταση της Ολυμπιάδας δείγμα γραφής για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό της Ελληνικός ΧρυσόςΕφαρμογή υδροσποράς στο εργοτάξιο των Σκουριών

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ειδήσεις και το περιοδικό μας «Μεταλλευτικά Νέα»!

facebook  facebook  facebook  facebook  facebook 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι