ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Όλες οι μελέτες και οι εγκριτικές αποφάσεις

Ο σχεδιασμός του έργου μας έλαβε υπ’ όψη όλες τις περιβαλλοντικές και τεχνικές προδιαγραφές που προκύπτουν από το κανονιστικό πλαίσιο της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της εταιρείας ήταν και είναι η πλήρης και απαρέγκλιτη τήρηση των αυστηρών όρων των περιβαλλοντικών Υπηρεσιών και των αρμόδιων Υπουργείων καθώς και η πιστή εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

Η έγκριση της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (ΜΠΕ) ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2011 και ακολούθησε η έγκριση των τεχνικών μελετών της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, τον Φεβρουάριο του 2012. Η νομιμότητα των έργων της Ελληνικός Χρυσός επικυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με μία σειρά αποφάσεων που «θωρακίζουν» νομικά την επένδυση.

Δείτε αναλυτικά τις μελέτες και τις αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις:

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc