BLOG

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Γιατί επιλέγουμε τεχνολογία ξηρής απόθεσης στα Μεταλλεία Κασσάνδρας

Η καινοτομία και οι τεχνολογίες αιχμής αποτελούν καθοριστικές παραμέτρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε επιχείρησης και της κοινωνίας όπου δραστηριοποιείται.

Σε αυτή τη λογική βασίζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός, καθώς και η λειτουργία της  Ελληνικός Χρυσός, που ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της μητρικής της Eldorado Gold, υιοθετεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην παραγωγική της διαδικασία, τη διαχείριση των περιβαλλοντικών παραμέτρων και την ασφάλεια των ανθρώπων της, ενώ συνεχίζει να αναζητά νέες καινοτόμες λύσεις προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις της.

Η τεχνολογία της ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων που εφαρμόζεται στην εγκατάσταση του Κοκκινόλακκα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης τέτοιας τεχνολογίας.

Η σύγχρονη αυτή υποδομή αποτελεί επένδυση 100 εκατ. δολαρίων και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους αυστηρότερους κανονισμούς της Ε.Ε.

Προτεραιότητά μας το περιβάλλον

Παραδοσιακά, τα μεταλλευτικά κατάλοιπα αποτίθενται με τη μορφή ενός υδαρούς υλικού σε φράγματα ή λίμνες τελμάτων που έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε να αποφεύγεται η   επαφή με το περιβάλλον.Η εφαρμογή της τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης αφορά σε επιπρόσθετη κατεργασία των μεταλλευτικών καταλοίπων, που επιτρέπει την απομάκρυνση του νερού έως και 90%, παράγοντας πιο ασφαλή και σταθερά «ξηρά» μεταλλευτικά κατάλοιπα.

Πρακτικά, αυτόσημαίνει:

  • Περιορισμό του όγκου των καταλοίπων, άρα μικρότερη κατάληψη επιφάνειας για την απόθεσή τους
  • Απολύτως ασφαλή διαχείριση των καταλοίπων και σταθερότητα της εγκατάστασης
  • Εξοικονόμηση νερού, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή του
  • Νέες ευκαιρίες απασχόλησης με εξειδίκευση στις σύγχρονες διαδικασίες αφύγρανσης και αποθήκευσης των υλικών

stratos-zachareas-stratoni

Ο Στράτος Ζαχαρέας, Διευθυντής Λειτουργιών Επιφανείας του έργου Στρατωνίου και υπεύθυνος του χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα, διευκρινίζει ότι η υπερσύγχρονη εγκατάσταση παρακολουθείται 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, με αποτέλεσμα την απόλυτα ασφαλή λειτουργία της.

Οι τάφροι εκτροπής του νερού το οδηγούν απευθείας έξω από την εγκατάσταση, με αποτέλεσμα τα τέλματα να διατηρούν τη σύσταση και τη σταθερότητα τους, αλλά και να αποφεύγεται  οποιαδήποτε επιβάρυνση του νερού.” Επιπλέον εξηγεί πως “δεδομένου ότι οι ξηρές αποθέσεις είναι ιδιαίτερα συμπαγείς, απαιτείται μικρότερη έκταση για την αποθήκευσή τους και η διαδικασία αποκατάστασης είναι πολύ ευκολότερη.”

Προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας

Πέρα από τα κατάλοιπα της τρέχουσας δραστηριότητας των μεταλλείων Στρατωνίου και Ολυμπιάδας που αποτίθενται με ασφάλεια στο Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα, έχουν επίσης μεταφερθεί εκεί έπειτα από τη σχετική κατεργασία, τέλματα που υπήρχαν στην περιοχή για δεκαετίες, από την προγενέστερη δραστηριότητα. Μόνο το 2017 51.000 τ.μ. γης αποκαταστάθηκαν στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, μία έκταση μεγαλύτερη από 10 γήπεδα ποδοσφαίρου.

Η τεχνολογία ξηρής απόθεσης έχει προταθεί να χρησιμοποιηθεί και στο μεταλλείο των Σκουριών μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου κατά 40%.

Η Ελληνικός Χρυσός, πιστή στη δέσμευσή της να ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη δραστηριότητά της, εφαρμόζει τις βέλτιστες διεθνώς τεχνολογίες, όπως είναι η ξηρή απόθεση, η περιβαλλοντική αποκατάσταση παράλληλα με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, καθώς και το πρωτοποριακό πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

filtropeses-emploutismos-olympiada

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις μας με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος εδώ.

Δείτε επίσης τις σχετικές αναρτήσεις της Eldorado Gold:

Forward Thinking: Dry-Stack Tailings – Designing Processes to Best Possible Practices

Forward Thinking: Pioneering the use of Dry Stack Tailings in Turkey and Greece

 

Last modified on Monday, 25 February 2019 17:49

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc