BLOG

Στις Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας

140 ειδικότητες συνθέτουν την ομάδα εργαζομένων 

Οι εγκαταστάσεις της «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική θυμίζουν μελίσσι. Ένα μελίσσι που δεν ησυχάζει ποτέ, καμιά ώρα της ημέρας, με εργασίες διαρκείς και αδιάκοπες καθώς η επένδυση προχωρά ολοένα και βαθύτερα, συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Οι πολλές εκατοντάδες εργαζόμενοι σε αυτή την «κυψέλη» αποτελούν και την ψυχή της επένδυσης, καθώς ο καθένας από το πόστο του συμβάλλει στην εξέλιξη των εργασιών. Μία επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Στρατώνι, στις Σκουριές, στο Μαδέμ Λάκκο και στην Ολυμπιάδα αρκεί για να συναντήσει κανείς ανθρώπους δεκάδων ειδικοτήτων να αξιοποιούν τις γνώσεις και την εξειδίκευσή τους στο πλαίσιο ενός κοινού στόχου: την αξιοποίηση του μεταλλευτικού πλούτου της περιοχής.

Οι εργαζόμενοι στην «Ελληνικός Χρυσός» είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα κάτοικοι της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, και ειδικότερα του Δήμου Αριστοτέλη. Δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, καθώς οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι οικογένειες στην περιοχή έχουν μέλη που στο παρελθόν είχαν εργαστεί ως μεταλλωρύχοι στις ίδιες στοές που εργάζονται τώρα τα παιδιά ή τα εγγόνια τους. Γενιές μεταλλωρύχων διαδέχονται η μία την άλλη στο πέρασμα των αιώνων μέχρι τις μέρες μας. Τα πράγματα βέβαια, οι συνθήκες εργασίας, αλλάζουν διαρκώς. Βελτιώνονται όσο η τεχνολογία το επιτρέπει, και τίποτε πια δε θυμίζει πια τα λαγούμια όπου εργάζονταν οι παλαιότερες γενιές.

Ποιοι είναι όμως οι εργαζόμενοι στην «Ελληνικός Χρυσός»; Είναι μόνον οι «υπογίτες» και οι «κυψελάδες»; Μόνο μηχανικοί, εργοδηγοί και επιστάτες; Η απάντηση, όπως είναι αναμενόμενο, είναι όχι. Στη μικρή πολιτεία, στο «μελίσσι» της «Ελληνικός Χρυσός», συναντά κανείς ένα πλήθος ειδικοτήτων. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε κάποιες ενδεικτικά.

Οι υπογίτες

Οι «υπογίτες» της «Ελληνικός Χρυσός» εργάζονται σε τρεις βάρδιες, καλύπτοντας έτσι ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. Όλοι τους είναι κάτοικοι της περιοχής και έχουν εκπαιδευτεί ανάλογα με την ειδικότητα που καλούνται να καλύψουν. Έτσι, άλλοι ανήκουν στην ομάδα που «τρυπά το μέτωπο», που εργάζεται δηλαδή στο «μέτωπο» των εργασιών, ομάδα γομωτών, ομάδα χειριστών φορτωτών, άλλοι στην ομάδα της λιθογόμωσης, δηλαδή του «γεμίσματος» και κλεισίματος των στοών που έχει εξαντληθεί η χρησιμότητά τους, ώστε να μην υπάρχουν κενά στο υπέδαφος, άλλοι στο βοηθητικό προσωπικό, επικουρούν δηλαδή τις εργασίες εγκαθιστώντας τα κάθε λογής δίκτυα, τις σωληνώσεις κλπ., και άλλοι είναι συντηρητές των υπογείων, ηλεκτρολόγοι, επιστάτες ή εργοδηγοί. Τηρώντας τις αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας, καταφθάνουν στο εργοτάξιο με τα λεωφορεία της εταιρείας, που τους παραλαμβάνουν από τον τόπο της κατοικίας τους — και φυσικά επιστρέφουν με τον ίδιο τρόπο.

Εργασίες στην επιφάνεια

Μια σημαντική ομάδα εργαζομένων στην επένδυση της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής είναι όσοι εργάζονται στα εργοστάσια εμπλουτισμού, δηλαδή στη διαδικασία επεξεργασίας του ορυκτού. Οι αποκαλούμενοι και «κυψελάδες» του εργοστασίου εμπλουτισμού κάνουν αυτό ακριβώς: εξάγουν από το ορυκτό το ωφέλιμο μετάλλευμα, το «μέλι της κυψέλης». Φυσικά, στα εργοστάσια εμπλουτισμού δεν εργάζονται μόνον οι «κυψελάδες», αλλά συντηρητές, ηλεκτρολόγοι κ.ο.κ. Στην επιφάνεια, επίσης, απασχολούνται εργαζόμενοι σε διάφορες εργασίες, όπως εργοδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, οικοδόμοι κ.α.. Μέλος της μεγάλης εργατικής κοινωνίας της επένδυσης είναι επίσης οι οδηγοί των δεκάδων φορτηγών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργασιών, καθώς και η ομάδα φόρτωσης πλοίων, που ελλιμενίζονται είτε στο Στρατώνι είτε στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να παραλάβουν μετάλλευμα ή συμπύκνωμα.

Μηχανικοί

Όπως είναι λογικό, μια τέτοια επένδυση δε θα μπορούσε παρά να απασχολεί δεκάδες επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να εκπονήσουν μελέτες για επιμέρους εργασίες, να επιβλέψουν τις εργασίες εξόρυξης και να φέρουν εις πέρας τις διαδικασίες εμπλουτισμού στα εργοστάσια. Τέτοιοι είναι, μεταξύ άλλων, οι μηχανικοί μεταλλείων, οι οποίοι στην Ελληνικός Χρυσός εργάζονται ακριβώς στο αντικείμενό τους. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 15 μηχανικούς μεταλλείων και μηχανικούς ορυκτών πόρων που προΐστανται των εργασιών στα σημεία εξόρυξης και επιβλέπουν την εξέλιξή τους σε κάθε βήμα, ενώ παρέχουν τις οδηγίες για την περεταίρω επεξεργασία τους. Άλλοι τόσοι απασχολούνται στους εργολάβους της Ελληνικός Χρυσός που έχουν αναλάβει τα επί μέρους έργα.

Αντίστοιχα, στα εργοστάσια εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα και στο Στρατώνι, τις διαδικασίες συντονίζουν και επιβλέπουν χημικοί, χημικοί μηχανικοί, ενώ πολιτικοί μηχανικοί και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί επιβλέπουν εργασίες που αφορούν τον τομέα τους στα εργοτάξια και όπου αλλού είναι απαραίτητο.

Επιστημονικό Προσωπικό

Όπως θα περίμενε κανείς, στην επένδυση απασχολείται και πλήθος γεωλόγων, καθώς, για την ανάπτυξη και την επέκταση των εργασιών, είναι απαραίτητες γεωλογικές μελέτες και ανάλυση των αποτελεσμάτων της εξόρυξης σε κάθε βήμα, καθώς και η γεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων. Οι τοπογράφοι είναι από τις λίγες ειδικότητες του επιστημονικού προσωπικού που εμπλέκονται ενεργητικά σε όλες τις φάσεις των έργων, τόσο στην επιφάνεια όσο και στα υπόγεια, μιας και είναι αυτοί που πρέπει να αποτυπώσουν την περιοχή πριν την έναρξη των εργασιών και που παραλαμβάνουν τα στοιχεία με το τέλος των εργασιών. Δε λείπουν βέβαια από την παραγωγική διαδικασία και οι απόφοιτοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, όπως μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, τους οποίους συναντά κανείς σε θέσεις-κλειδιά στην επιφάνεια, στα υπόγεια και στα εργοστάσια εμπλουτισμού.

Περιβάλλον

Σημαντική ευθύνη έχουν αναλάβει τα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας της «Ελληνικός Χρυσός», που έχουν αναλάβει το έργο της ισορρόπησης μεταξύ της εξέλιξης της επένδυσης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Έχουν θέσει σε λειτουργία το μεγαλύτερο στη χώρα αλλά και στην Ευρώπη —και ένα από τα μόλις τρία πανελλαδικά— σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τυχόν προκύπτουν από τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Η ομάδα αυτή πραγματοποιεί εργασίες αποκατάστασης ταυτόχρονα με την εξέλιξη του έργου, ώστε να είναι ορατό μόνο μέρος του συνόλου των εργασιών και να επανέρχεται το περιβάλλον πολύ σύντομα στην αρχική του μορφή. Όπως έχει πολλές φορές ανακοινωθεί, όταν το έργο ολοκληρωθεί, η εταιρεία θα αποχωρήσει από την περιοχή αφήνοντας τα σημεία των εργασιών πλήρως αποκατεστημένα. Η ομάδα περιβάλλοντος αποτελείται από μεταλλειολόγους, γεωλόγους, δασολόγους, γεωπόνους, περιβαλλοντολόγους κ.α.

Η ιατρική ομάδα

Εντύπωση προκαλεί η πολυμελής ιατρική ομάδα που, διά παν ενδεχόμενον, είναι υπ’ ατμόν προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στους εργαζόμενους σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας. Ένας γιατρός και 16 νοσοκόμες αποτελούν ήδη μια εντυπωσιακή αριθμητικά ομάδα — αλλά η πρόληψη δε σταματά εκεί. Η εταιρεία διαθέτει τέσσερα ασθενοφόρα πλήρως εξοπλισμένα και ένα επίσης πλήρως εξοπλισμένο ιατρικό κέντρο, στο Μαδέμ Λάκκο. Το ιατρικό κέντρο του Μαδέμ Λάκκου διαθέτει μεταξύ άλλων ακτινολογικό μηχάνημα, εξοπλισμό για τεστ κοπώσεως, τομέα για σπειρομέτρηση, ενώ στις εγκαταστάσεις του μπορεί να γίνει και χειρουργική επέμβαση, εάν και εφόσον χρειαστεί. Στο ίδιο ιατρικό κέντρο γίνονται και όλες οι εξετάσεις των εργαζομένων, στα χρονικά διαστήματα που προβλέπει ο κανονισμός.

Διοικητικό Προσωπικό - Ασφάλεια

Είναι εύκολα αντιληπτό όλα αυτά θα ήταν αδύνατο να υλοποιηθούν χωρίς την υποστήριξη του διοικητικού προσωπικού που, είτε από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Στρατώνι, είτε από τα kibo (κοντέινερ) στα εργοτάξια, έχουν τη γραμματειακή, λογιστική και διοικητική υποστήριξη όλων των υπηρεσιών. Τις ανάγκες φύλαξης των εργοταξίων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας έχει αναλάβει ιδιωτική εταιρεία security, τα μέλη της οποίας έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια για την άσκηση της φύλαξης χώρων. Μεταξύ των εργαζομένων φυλάκων συγκαταλέγονται και τέσσερις γυναίκες, που κατάγονται μάλιστα από την περιοχή.

Μια ζωντανή κυψέλη

Εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι τα εργοτάξια, τα εργοστάσια και τα γραφεία της «Ελληνικός Χρυσός» στη Βορειοανατολική Χαλκιδική αποτελούν αυτό που στην αρχή αποκαλέσαμε «κυψέλη» εργαζομένων πολλών δεκάδων ειδικοτήτων, που συνεργάζονται αρμονικά προκειμένου να προχωρήσει η εξόρυξη των μεταλλευμάτων, όλες οι υποστηρικτικές εργασίες καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης του φυσικού τοπίου.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc