BLOG

Τι κερδίζει η εθνική και η τοπική οικονομία από την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική

1.900 θέσεις εργασίας σήμερα
και 1.000 νεές άμεσα

800% ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
στην ΒΑ Χαλκιδική

250 εκ δολάρια στις Σκουριές το 2015

Πάνω από 10 εκ. ευρώ σε έργα κοινής ωφέλειας

Το όφελος από την μεταλλευτική δραστηριότητα σε αριθμούς:

[Οικονομία]

 • Συνολικές επενδύσεις πάνω από 1 δις δολάρια: Μέσα σε 2,5 χρόνια επενδύθηκαν πάνω από 300 εκ. ευρώ για την καταβολή μισθών στους Έλληνες εργαζόμενους, και για τις οικονομικές υποχρεώσεις προς  τους εργολάβους και προμηθευτές αγαθών και Υπηρεσιών

 • Σκουριές: Προγραμματιζόμενες επενδύσεις για το επόμενο έτος στα 250 εκατ. Δολάρια, και επομένως κατά μέσο όρο, 20 εκ. δολάρια σε μηνιαία βάση

 • 1,6 δις ευρώ σε άμεσους φόρους. Πάνω από 47 εκ. ευρώ καταβλήθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές

 • Αύξηση των εξαγωγών της χώρας κατά 1 δις δολάρια κάθε χρόνο, από την παραγωγή μολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού, χρυσού και αργύρου

 • 1.900 θέσεις εργασίας σήμερα στην ΒΑ Χαλκιδική και την Θράκη

«Για να καταλάβεις το κέρδος απ’ τα Μεταλλεία, πρέπει να δεις τι συνέβη όταν έκλεισαν» Παναγιώτης Κουκάκης, Επαγγελματίας Ολυμπιάδας

«Έχουμε ανάγκη από επενδύσεις μόνο έτσι θα σωθούμε από την ανεργία» Νίκος Λεβέντης, Κάτοικος Στανού

[Απασχόληση]

 • Περισσότερες από 1.900 θέσεις εργασίας σήμερα (Ελληνικός Χρυσός και εργολάβοι)

 • 5.000 θέσεις απασχόλησης στην περιοχή άμεσα και έμμεσα λόγω της δυναμικής σε οικονομία και εμπόριο, στην πλήρη ανάπτυξη του έργου

 • 1.000 νέες θέσεις εργασίας από την εντατικοποίηση των εργασιών σε αυτή την κατασκευαστική φάση της επένδυσης

 • Σημαντική δυναμική στην τοπική οικονομία, το εμπόριο, τον τουρισμό, με αποτέλεσμα την δημιουργία νέων επαγγελμάτων

 • Στήριξη τοπικών εργολάβων και προμηθευτών και σταθερή στήριξη πρατηρίων καυσίμων

 • Στήριξη φοιτητών της περιοχής, μέσω του προγράμματος θερινής απασχόλησης (περισσότεροι από 200 φοιτητές το 2014)

Ο νομός Χαλκιδικής παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στη Βόρεια Ελλάδα.

«Τι σημαίνει Μαδεμοχώρια; Το 70% των κατοίκων δουλεύουν στα Μεταλλεία. Δούλεψαν οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας εμείς και τα παιδιά μας»  Αδάμ Νίτσε, Στρατονίκη

«Η ζωή μας είναι εδώ στα Μεταλλεία. Όσο υπάρχει το Μεταλλείο θα υπάρχει η πρόοδος, η ευημερία για να ζήσουν όλα τα χωριά. Και τα 16 που βρίσκονται κοντά στο Μεταλλείο» Βασίλης Κατσιρμάς, Συνταξιούχος Μεταλλείων Κασσάνδρας

[Ανάπτυξη στην ΒΑ Χαλκιδική]

 • Ενίσχυση τοπικής αγοράς και εμπορίου μόνο από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας κατά 800% από το 2006-2013. Αύξηση κατά 165% το 2013

 • 56. εκ. ευρώ απ’ το 2006 – 2013 απευθείας στην τοπική οικονομία

 • 15 εκ. ευρώ στους εργολάβους και προμηθευτές* το 2013

 • Ζωή και κίνηση στα χωριά

 • Δημογραφική αύξηση σε όλη την περιοχή. Σημείο αναφοράς η Ολυμπιάδα με την αύξηση να ξεπερνά το 17% όταν περιοχές με τουριστικό κυρίως προϊόν στο νομό παρουσίασαν την ίδια περίοδο μείωση στον πληθυσμό τους

*Ο τζίρος των τοπικών προμηθευτών και υπεργολάβων (Δήμος Αριστοτέλη) αντιστοιχεί στο 20% περίπου του συνολικού τζίρου όλων των συνεργαζόμενων με την Ελληνικός Χρυσός προμηθευτών και υπεργολάβων

«Δε δουλεύω στα μεταλλεία, αλλά ζω απ’ αυτά» Λένα Δεμίρη, Επαγγελματίας Μεγάλης Παναγίας

«Στην υπόλοιπη χώρα μετρούν λουκέτα εμείς μετρούμε νέα μαγαζιά» Στυλιανός Κουκαλιάρης, Επαγγελματίας Αρναίας

«Η αλήθεια είναι μια και ξεκάθαρη, Τα Μεταλλεία δίνουν και πάλι πνοή στον τόπο μας» Γιώργος Ιππέκης, Πρόεδρος Τ.Κ. Σταγείρων Δήμου Αριστοτέλη

[Έργα Υποδομής]

 • Σε όλη την περιοχή: 13 εκ. ευρώ την περίοδο 2006 -2012 (5 εκ. ευρώ δόθηκαν μόνο το 2013) για έργα υποδομής

 • 3 έως 8 εκ. ευρώ ετησίως στον Δήμο Αριστοτέλη: Από το 2012 το ποσό που αποδίδεται στην περιοχή για την κάλυψη αναγκών κοινής ωφέλειας, αυξήθηκε από το 1 στα 3 εκ. ευρώ ετησίως. Το 2016, όταν θα ξεκινήσει η παραγωγή στην Ολυμπιάδα και τις Σκουριές, το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι τα 8 εκ. ευρώ το χρόνο, εξαρτώμενο από τις τιμές των μετάλλων και το ύψος της παραγωγής

« Στο Νεοχώρι δεν χρειάζονται λόγια για να περιγράψεις την αλλαγή. Τη δείχνουν τα δεδομένα. Οι γάμοι και οι βαφτίσεις. Η ευτυχία στα πρόσωπα των ανθρώπων. Τα έργα υποδομής. Στο Νεοχώρι δημοπρατήθηκε ακόμα και νηπιαγωγείο, μετά από 20 χρόνια προσμονής. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, ότι  θα θυσιάσουμε τα πάντα. Το περιβάλλον μας δεν το θυσιάζουμε γι’ αυτό  ζητάμε έλεγχο και επιτήρηση. Και γι’ αυτό θέλουμε ανοιχτά τα μεταλλεία, γιατί  πιστεύουμε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος  για το περιβάλλον, θα δημιουργηθεί αν κλείσουν. Και αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Και πάνω απ’ όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η περιοχή μας χωράει όλους, όπως μας χωρούσε τόσα χρόνια. Αυτή η περιοχή ποτέ δεν απέκλεισε κανέναν» Νίκος Αννικούλας. Πρόεδρος Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Αριστοτέλη

[Κοινωνική Ευθύνη]

 • Πάνω από 10 εκ. Ευρώ σε δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης
 • Ποιότητά ζωής:
  Μέσα από τη σταθερή εργασία* και την παράλληλη ανάπτυξη που δημιουργείται
  Μέσα από τη στήριξη της υγείας και της παιδείας
  Με την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, κοινωνικών δομών και Υπηρεσιών
  Με την στήριξη δράσεων και δομών πολιτισμού, αθλητισμού, εθελοντισμού, πολιτικής προστασίας και  τη συνεισφορά στην παράδοση και την ενίσχυση των θεσμών της περιοχής (1,6 εκ. ευρώ έχουν διατεθεί για επιδοτήσεις συλλόγων και φορέων τα τελευταία 8 χρόνια) 

Η ΒΑ Χαλκιδική εμφανίζει το 2011 τα υψηλότερα εισοδήματα στο νομό. Κατά μέσο όρο, το εισόδημα στην περιοχή των Μαδεμοχωρίων το έτος αυτό ανερχόταν σε 16.780 € ανά φορολογούμενο κάτοικο, όταν το μέσο εισόδημα ανά φορολογούμενο κάτοικο στο νομό ήταν περίπου 15.500 € και το μέσο εθνικό αντίστοιχα μόλις 12.650 €.

«Μετά από 50 χρόνια στο Στρατώνι, βλέπω έναν τόπο που πήγε μπροστά» Γιώργος Περαντώνης

«Το κέρδος της περιοχής φαίνεται στα χαμόγελα» Νίκος Ζαγοράκης Πρόεδρος Τ.Κ. Στρατωνίου, Δήμου Αριστοτέλη

[Τουρισμός]

 • 12 μηνες πληρότητες στα καταλύματα της βόρειας Χαλκιδικής

 • Σημαντική άνοδος κρατήσεων και εσόδων στην περιοχή με σημείο αναφοράς την Ολυμπιάδα και την Αρναία

 • Στήριξη δράσεων και δομών και αύξηση ρευστότητας και κρατήσεων στην προ Άθω περιοχή

«Το φετινό καλοκαίρι σηματοδότησε την αλλαγή. Μετά από δύο χρόνια που η κρίση άγγιξε και τη δική μας δουλειά, είδαμε την κίνηση να αυξάνεται και το χωριό μας να ξαναμπαίνει ως προορισμός στην τουριστική ατζέντα ….βλέπεις όλη την περιοχή σου να αλλάζει, να προοδεύει, να βελτιώνει τις υπηρεσίες που προσφέρει, να αξιοποιεί τον πολιτιστικό και ιστορικό πλούτο της. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, για να έχουν τα χωριά μας το μέλλον που τους αξίζει» Γιώργος Κεχαγιάς, Επαγγελματίας Αρναίας

[Περιβάλλον]

 • Θωράκιση του περιβάλλοντος με έμφαση στις αρχές της παράλληλης αποκατάστασης και της μικρότερης δυνατής κατάληψης επιφάνειας

 • Οριστικός και πλήρης καθαρισμός όλης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας από όλες τις αποθέσεις των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων. Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στην Βόρεια Ελλάδα.

 • Περιβαλλοντική Παρακολούθηση με δημοσίευση όλων των μετρήσεων στο διαδίκτυο

 • Πλήρης διαχείριση του φαινομένου της όξινης απορροής με συγκεκριμένα έργα

«Όταν κάτσαμε στο ίδιο τραπέζι Έλληνες μηχανικοί για να σχεδιάσουμε αυτό το έργο, βάλαμε σαν πρώτη προτεραιότητα το περιβάλλον. Τη  μικρότερη δυνατή παρέμβαση και την πλήρη αποκατάσταση παράλληλα με την εξέλιξη του. Όταν την τελευταία μέρα των εργασιών στα έργα μας, ολόκληρη η περιοχή της δραστηριότητάς μας θα είναι πλήρως αποκατεστημένη και θα επιστρέψει καλύτερη στην κοινωνία μας, τότε θα πούμε ότι έχουμε πετύχει. Και αυτός είναι ο στόχος μας.»

Έμμυ Γαζέα – Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός, Υπεύθυνη Περιβάλλοντος Ελληνικός Χρυσός

«Εμείς είμαστε οι θεματοφύλακες για την τήρηση όλων των δεσμεύσεων» Βασίλης Παπαγιάννης, Εργοδηγός Σκουριές

 

Last modified on Friday, 23 January 2015 13:28

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc