BLOG

Τα ορόσημα του 2014 για την Ελληνικός Χρυσός και τα Μεταλλεία Κασσάνδρας

Τα ορόσημα του 2014 για την εξέλιξη του έργου της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική: Η ραγδαία ανάπτυξη των έργων, η ενίσχυση του προσωπικού, το έργο για το περιβάλλον, οι δράσεις κοινής ωφέλειας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ISO 14001

Η περιβαλλοντική πολιτική της Ελληνικός Χρυσός συνεχίζεται και αυτή την χρονιά, με συνέπεια. Σημεία αναφοράς η εξέλιξη του προγράμματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης που πρόκειται να τεθεί άμεσα σε πλήρη εφαρμογή, η εξέλιξη της αποκατάστασής στην Ολυμπιάδα και η παράλληλη αποκατάσταση που μπήκε ήδη σε εφαρμογή, παράλληλα με την εξέλιξη του κατασκευαστικού έργου στις Σκουριές.

Για αυτές τις επιλογές αλλά και το σύνολο των πρακτικών και μεθόδων που χρησιμοποιεί η Ελληνικός Χρυσός στο σύνολο των δραστηριοτήτων, από την έρευνα μέχρι και την αποκατάσταση, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Ελληνικός Χρυσός έλαβε τον Σεπτέμβριο του 2014, την ανώτερη πιστοποίηση IS0 14001.

Στην Ελληνικός Χρυσός κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει σε διεθνές επίπεδο για τη σωστή διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. Θέλαμε αυτή μας την προσπάθεια να την περάσουμε από τη σκληρότερη κρίση. Και τα καταφέραμε. Πήραμε ένα πιστοποιητικό διεθνούς αναγνώρισης μετά από αυστηρή και εξονυχιστική εξέταση των προδιαγραφών που θέσαμε και της διαδικασίας που ακολουθούμε για να τις τηρήσουμε. Ήταν ένα εσωτερικό στοίχημα και το κερδίσαμε

Έμμυ Γαζέα, ∆ιευθύντρια Τμήματος Περιβάλλοντος Ελληνικός Χρυσός ΑΕ

Τι σημαίνει η πιστοποίηση στην πράξη:  Ότι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της Ελληνικός Χρυσός, πληροί  όλες τις προδιαγραφές και είναι σε πλήρη  συμφωνία με το πρότυπο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  ISO 14001.

Η πιστοποίηση αφορά σε όλες τις δραστηριότητες του Συστήματος  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Ελληνικός Χρυσός, δηλαδή τις εξής:

  • Γεωλογική έρευνα

  • Προπαρασκευαστικές εργασίες

  • Εκμετάλλευση

  • Εμπλουτισμός

  • Διακίνηση μεταλλευμάτων και προϊόντων

Και φυσικά ο έλεγχος στον οποίο υπόκειται η Ελληνικός Χρυσός, είναι διαρκής.

ΕΚΕ - ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΒΒΕ

Τον Νοέμβριο του 2014, η Ελληνικός Χρυσός λαμβάνει από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος τον έπαινο κοινωνικής ευθύνης.  Αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της πρώτης έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2013, όπου καταγράφονται με απόλυτη διαφάνεια οι συγκεκριμένες επιλογές που διαμορφώνουν την διαχρονική δράση της Ελληνικός Χρυσός στην κατεύθυνση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Για μας η Εταιρική κοινωνική Ευθύνη δεν είναι όραμα, αλλά η ρεαλιστική εφαρμογή όλων των δεσμεύσεών μας τα προηγούμενα δέκα χρόνια

Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος - Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικός Χρυσός

Και αυτή η φιλοσοφία αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πράξεις:

  • Στην έμπρακτη στήριξη της ελληνικής οικονομίας για την έξοδο από την κρίση, με την ενίσχυση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, των εξαγωγών, των κρατικών εσόδων από την  φορολογία τις ασφαλιστικές εισφορές και τις άμεσες επενδύσεις. Στην στήριξη Ελλήνων προμηθευτών, εργολάβων και εμπόρων, αλλά και μια σειρά από πράξεις με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητάς του Έλληνα πολίτη.

  • Στις επενδύσεις στην Βόρεια Ελλάδα που ανέρχονται σε 300 εκ. Ευρώ μόνο σε 2,5 χρόνια. Με την τόνωση της ρευστότητας, την μείωση της ανεργίας, την καταπολέμηση της φτώχιας, την σταθερή απασχόληση, την αλλαγή στους οικονομικούς και δημογραφικούς δείκτες, αλλά και μια σειρά από έργα, δράσεις και ενέργειες στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής μας, με ότι αυτό συνεπάγεται.

  • Στην ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής: με την αύξηση στην απασχόληση, την οικονομική άνθιση, τα έργα υποδομής και τις δράσεις στήριξης της παιδείας της υγείας και άλλων κοινωνικών δομών.

Αλλαγή που αποτυπώνεται στις 1.900 θέσεις εργασίας - 5.000 θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον, στην τόνωση της ρευστότητας με την στήριξη ντόπιων εργολάβων προμηθευτών και του τοπικού εμπορίου, την στήριξη του τουρισμού και στην κατά 800% ενίσχυση της τοπικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, αποκλειστικά και μόνο λόγω της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Πρόγραμμα Ανοιχτών Θυρών

Το κέρδος μας φαίνεται στα χαμόγελα

Κάτοικος Παλαιοχωρίου , 2η επίσκεψή κατοίκων του χωριού στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, 28 Απριλίου 2014

Και όλα τα παραπάνω, η ανάπτυξη των έργων η σχέση με την κοινωνία, η περιβαλλοντική πολιτική, εξελίχθηκαν και προχώρησαν με απόλυτη διαφάνεια. Όχι μόνο όσον αφορά θεσμούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς αλλά και την ίδια την κοινωνία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Αρχής γενομένης από το Στρατώνι παραμονή Αγίας Βαρβάρας στα τέλη του 2013, το Πρόγραμμα Ανοιχτών Θυρών, αναπτύχθηκε μαζί με τα έργα της Ελληνικός Χρυσός.

Έφερε στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, χιλιάδες πολίτες, φοιτητές και μαθητές. Ανθρώπους κάθε ηλικίας, σχετικούς και μη με την μεταλλευτική και τα Μεταλλεία. Πολίτες που είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στις Σκουριές, την Ολυμπιάδα και το Στρατώνι. Να δουν με τα ίδια τους τα μάτια τα έργα, τις εγκαταστάσεις, την εξέλιξη και την αλλαγή, τους ανθρώπους των Μεταλλείων, την πραγματική παρέμβαση στο περιβάλλον. Και στην πράξη να μυηθούν στην μεταλλευτική, και στις σχετικές με αυτήν επιστήμες και ειδικότητες.

Και για όλους τους παραπάνω λόγους, αυτή η χρονιά αποτελεί ορόσημο για την μετάβαση σε μια νέα εποχή: στην εποχή που θα οδηγήσει στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων της ΒΑ Χαλκιδικής για την εξόρυξη χαλκού και χρυσού. Και τον καταλυτικό ρόλο που πρόκειται να έχει στην τοπική και εθνική οικονομία και την κοινωνική ανάπτυξη.

Δείτε εδώ τα ορόσημα του 2014 για την εξέλιξη του έργου της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική

Photo Gallery

οπτική από το εσωτερικό σύγχρονης στοάς εσωτερικό τρυπανιού jumbo ο μύλος στις σκουριές αποκατάσταση καταστροφής περιβάλλοντος Χαλκιδική  σκουριές μέριμνα για το περιβάλλον Σκουριές έργα για το περιβάλλον εκπαιδευτική επίσκεψη σε στοά επίσκεψη φοιτητών στα μεταλλεία

Last modified on Friday, 16 January 2015 23:17

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc