BLOG

2014: Η χρονιά ορόσημο για την εξέλιξη του έργου της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική

Από την τοποθέτηση του εξοπλισμού στο εργοστάσιο των Σκουριών, ορόσημο για την έναρξη της παραγωγής χαλκού και χρυσού, στην ανώτατη πιστοποίηση ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση και το βραβείο του ΣΒΒΕ για την κοινωνική ευθύνη

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

Το 2014 είναι καταλυτικό για την εξέλιξη της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική και η σημαντική ανάπτυξη και στα τρία έργα: Στρατώνι, Σκουριές και Ολυμπιάδα είναι πλέον εμφανής:

 • Στο Στρατώνι συνεχίζεται η εκμετάλλευση του κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών και η επεξεργασία του μεταλλεύματος στο εργοστάσιο εμπλουτισμού.

 • Στην Ολυμπιάδα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αποκατάσταση ολόκληρης της μεταλλευτικής ζώνης από όλες τις αποθέσεις των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων και η επεξεργασία τους στο εργοστάσιο εμπλουτισμού, από όπου προκύπτουν δύο εμπορεύσιμα προϊόντα. 
  Παράλληλα προχωρά ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη του μεταλλείου ούτως ώστε  να ξεκινήσει η υπόγεια εξόρυξη αλλά και η κατασκευή της σήραγγας 8 χλμ. που θα συνδέει την Ολυμπιάδα με το Στρατώνι.

 • Στις Σκουριές, κατασκευάζονται τα έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου, το εργοστάσιο για την κατεργασία του μεταλλεύματος καθώς και όλες οι βοηθητικές επιφανειακές εγκαταστάσεις ενώ με την εγκατάσταση του εξοπλισμού στο εργοστάσιο εμπλουτισμού μπήκαν τα θεμέλια για την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Στην διάρκεια αυτής της χρονιάς ενισχύεται σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικός Χρυσός, ενώ διαφοροποιείται σημαντικά και η σύνθεσή του, δεδομένης της εξέλιξης του κατασκευαστικού έργου στις Σκουριές.

Είναι ενδεικτικό το ότι τον Ιανουάριο του 2014 στα Μεταλλεία Κασσάνδρας απασχολούνταν 1555 εργαζόμενοι (Ελληνικός Χρυσός και εργολάβοι) ενώ τον Νοέμβριο του 2014, 1886.

Στις Σκουριές ο συνολικός αριθμός των εργαζόμενων αυξήθηκε από τους 362 τον Ιανουάριο στους 595 τον Νοέμβριο του 2014.

ΈΡΓΟ ΣΚΟΥΡΙΩΝ

Τον Δεκέμβριο του 2014 η εικόνα στις Σκουριές είναι τελείως διαφορετική και ενδεικτική της εξέλιξης σε όλα τα υποέργα, πριν την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας:

 • Ολοκληρώθηκαν τα έργα διαμόρφωσής του οδικού δικτύου και του κόμβου για την πρόσβαση στο εργοτάξιο των Σκουριών

 • Μεταστεγάστηκαν και αναδιαμορφώθηκαν οι εγκαταστάσεις των γραφείων του διοικητικού προσωπικού

 • Διαμορφώθηκε ο χώρος της επιφανειακής εκμετάλλευσης

 • Προχώρησαν σημαντικά τα έργα προσπέλασης και ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου και τα κατασκευαστικά έργα, σε όλες τις βοηθητικές επιφανειακές εγκαταστάσεις

 • Εγκαταστάθηκε το πρώτο κομμάτι του μηχανολογικού εξοπλισμού με την τοποθέτηση των μύλων λειοτρίβησης  στο εργοστάσιο εμπλουτισμού. Με αυτόν τον τρόπο μπήκαν τα θεμέλια για την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας το 2016.

Σημείο αναφοράς στην εξέλιξη του έργου η έγκριση της τεχνικής μελέτης για τα φράγματα και τους χώρους απόθεσης, με απόφαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2014 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Στην Ολυμπιάδα ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στην Βόρεια Ελλάδα, στο τέλος του οποίου ολόκληρη η περιοχή των παλαιών μεταλλευτικών εγκαταστάσεων θα επανέλθει συνολικά στην πρότερη κατάσταση της με:

 • Την απομάκρυνση 2,5 εκ. τόνων παλιών τελμάτων που είχαν αποτεθεί στην περιοχή την περίοδο 1976-1995

 • Τον οριστικό καθαρισμό ολόκληρης της επιφάνειας τη Ολυμπιάδας

 • Την παράλληλη εξυγίανση, αποκατάσταση και ανάδειξη του χώρου 

Μέσα από αυτήν την διαδικασία ωστόσο, παράγεται και εξάγεται χρυσός:Τα τέλματα που απομακρύνονται, μεταφέρονται στο εργοστάσιο εμπλουτισμού όπου γίνεται η επεξεργασία τους. Από την διαδικασία αυτή προκύπτουν δυο εμπορεύσιμα συμπυκνώματα: χονδρομερές τέλμα που διοχετεύεται σε τσιμεντοβιομηχανίες και χρυσοφόρος πυρίτης (20-25 γραμ χρυσού/ τόνο) που πωλείται σε μεταλλουργίες του εξωτερικού.

Παράλληλα στην Ολυμπιάδα, προχωρά με γοργούς ρυθμούς η υπόγεια ανάπτυξη:

 • Έχει ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός της κύριας ράμπας προσπέλασης,

 • Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της δευτερεύουσας στοάς προσπέλασης που συνδέει το μεταλλείο με το εργοστάσιο εμπλουτισμού και κατασκευάζεται η νέα στοά σύνδεσης του μεταλλείου με τον Μαντεμ Λάκκο

 • Ήδη κατασκευάστηκαν 1350 μ. νέων στοών ενώ πρόκειται να κατασκευαστούν επιπλέον 10 χλμ νέων στοών

Ο σχεδιασμός προβλέπει την κανονική λειτουργία του μεταλλείου από το 2016 ενώ συνολικά, από το έργο της Ολυμπιάδας θα εξορυχθούν 5 εκατομμύρια τόνοι μεταλλεύματος σε διάρκεια 25 ετών. 

Σημείο αναφοράς στην εξέλιξη του έργου,  η κατασκευή νέας στοάς μήκους 8 χιλιομέτρων, που θα συνδέει το μεταλλείο της Ολυμπιάδας με τον Μαντέμ Λάκκο. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί τα 1.700 μέτρα, ενώ πρόκειται για ένα έργο πνοής για την επόμενη δεκαετία, αφού θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία του νέου εργοστασίου εμπλουτισμού, στον Μαντέμ Λάκκο.

Δείτε τα ορόσημα του 2014 όσον αφορά το Περιβάλλον και την Κοινωνική Ευθύνη

Photo Gallery

Εξόρυξη Χρυσού Μεταλλεία Κασσάνδρας Αποκατάσταση μεταλλείων Ολυμπιάδας όχι στα τοξικά ναι στο εργοστάσιο εμπλουτισμού save environment skouries εξόρυξη ορυκτών χαλκιδική εξόρυξη ορυκτών σκουριές μονάδα εργασιών στην είσοδο των στοών σκουριές

Last modified on Friday, 16 January 2015 23:18

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc