BLOG

Ευθύνη, Μέλλον και Μεταλλεία

08.10.14 Skeptic Youth Magazine Άνθρωποι

Ένα σίγουρο και αισιόδοξο αύριο

Η Κυριακή Μυτιληνιού, Φοιτήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γνώρισε την Ελληνικός Χρυσός εκ των έσω και δημοσιεύει την εμπειρία της στο SkepticYouthMagazine…

Οι περισσότεροι από εσάς ίσως θεωρείτε πως η βιομηχανία επιφέρει εξ’ ολοκλήρου περιβαλλοντική καταστροφή, χωρίς καμία επιστροφή. Αυτό συνέβαινε στα παλιά χρόνια, κατά τα οποία δεν υπήρχε η περιβαλλοντική συνείδηση, στις μέρες μας, όμως, παρατηρείτε έντονα το στοιχείο τις περιβαλλοντικής προστασίας. Ένα παράδειγμα παντρέματος της βιομηχανίας και του περιβάλλοντος είναι «Η Ελληνικός Χρυσός».

Λίγα λόγια την εταιρεία: θυγατρική της καναδικής EldoradoGold, η οποία είναι μια εταιρεία μεσαίου μεγέθους που δραστηριοποιείται στο μεταλλευτικό-μεταλλουργού κλάδο χρυσού. Ξεκίνησε το επενδυτικό της πλάνο σε μια περιοχή συνολικής έκτασης 317.000 στρέμματα, που περικλείεται από τα χωριά Ολυμπιάδα, Στρατώνι, Στρατονίκη, Στάγειρα, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι και Μ. Παναγία. Στις 17η Απριλίου 2013, το Συμβούλιο της Επικράτειας, επισφραγίζει την νομιμότητα των οικονομικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων της Επένδυσης. Το ανθρώπινο δυναμικό και το περιβάλλον είναι κύρια συστατικά της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας.

Η εν λόγω εταιρεία υποδέχτηκε 332 Φοιτητές, το φετινό καλοκαίρι, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα απασχόλησης, με κύριο στόχο να γνωρίσουν το έργο και να ενημερωθούν έγκυρα από το επιστημονικό προσωπικό εφ 'όλης της ύλης. Προσωπικά συμμετείχα στο πρόγραμμα αυτό και με βάση την εμπειρία μου, θεωρώ πως είμαι σε θέση να εκφέρω γνώμη για το συγκεκριμένο έργο.

Ένα πρώτο σχόλιο αφορά στην συμμόρφωση στις περιβαλλοντικές επιταγές και στην νομοθεσία. Η Ελληνικός Χρυσός γνωρίζει για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (EnvironmentalLiability) η οποία βασίζεται στην αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει», και ειδικά μιας περιοχής, όπως το Στρατωνικό όρος, που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. Η παρούσα εταιρεία επενδύει ουσιαστικά στο περιβάλλον, με την πρωτοποριακή τεχνολογία και τις απόλυτα συμβατές μεθόδους εξόρυξης που χρησιμοποιεί, έχοντας βέβαια και συγκεκριμένες περιβαλλοντικές επεμβάσεις.

1) Αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης νερών μεταλλείου

 α) Νέα Μονάδα Νερού

β) Κλείσιμο στοών με λιθογόμωση

γ) Βελτιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης μεταλλευτικών αποβλήτων

2) Καθαρισμός λίμνης τελμάτων Ολυμπιάδας

3) Πρόγραμμα αναδάσωσης

4) Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και μεταλλείων

5) Αποκατάσταση τοπίου  

Μια βασική πληροφορία που αντικατοπτρίζει την περιβαλλοντική συνείδηση της εταιρείας είναι το πρόγραμμα παρακολούθησης το οποίο περιλαμβάνει την εγκατάσταση αυτόματων οργάνων συνεχούς μέτρησης & καταγραφής, έτσι ώστε η ασφάλεια του εδάφους, των νερών, των σπιτιών μας να βρίσκεται σ’έναν συνεχή έλεγχο.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης στις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός, μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει πόσο χρήσιμο είναι αυτό το έργο και πόσο πολύ κόσμο απασχολεί (συγκεκριμένα απασχολεί 1.600 άτομα), υπάρχουν βέβαια και άλλες 2.200 αιτήσεις εργασίας από τον δ. Αριστοτέλη και άλλες 4.100 αιτήσεις από άλλους δήμους. Επομένως είναι εμφανή η προσφορά του έργου αφενός στην κοινωνία, με το να προσφέρει θέσεις εργασίας σε χαλεπούς καιρούς και να επενδύει στην ανάπτυξη του τόπου μας. και αφετέρου σε ολόκληρη την χώρα, διότι η Ελλάδα χρειάζεται μια μακροχρόνια βιομηχανική ανάπτυξη, με μακροπρόθεσμα σχέδια, που δεν θα αρκείται στο σήμερα, αλλά θα επενδύει στο μέλλον και από περιβαλλοντικής και από οικονομικής άποψης.

Η κοινωνική ευημερία είναι συνυφασμένη με την εταιρεία, πέρα από τις θέσεις εργασίας που προαναφέρθηκαν, υπάρχει πρόγραμμα παράλληλης αποκατάστασης, δηλαδή στις περιοχές όπου θα ολοκληρώνονται τα έργα θα αποκαθίστανται άμεσα, και στα πλαίσια αυτού του προγράμματος δημιουργήθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ και την ΕΛΛΛΚΤΩΡ, από κοινού η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α. Ε. και το 2008 κατασκευάστηκε το φυτώριο στην Ολυμπιάδα, έτσι υπάρχει διαθέσιμο φυτικό υλικό άριστης ποιότητας, το οποίο παράγεται από πολλαπλασιαστικό υλικό που η συλλογή του γίνεται από την ίδια περιοχή. Μέσα σ' αυτόν τον ένα μήνα απασχόλησης και χάρη στο προσωπικό που μας υπέδειξε και μας πληροφόρησε εξ’ ολοκλήρου για την επένδυση, έγινε σαφές πως το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα μπορεί να συνδυάσει την ανάπτυξη, την βιομηχανία και την προστασία του περιβάλλοντος

Η χώρα μας έχει ανάγκη από επενδύσεις, έχει ανάγκη από ριζικές αλλαγές στην νοοτροπία μας και στις αξίες μας. η άνοδος δεν θα επέλθει αυτόματα, εμείς θα πρέπει με αποφασιστικότητα και συνέπεια να παλέψουμε για το μέλλον μας και να επενδύσουμε, όπως και η ελληνικός χρυσός, σ’ ένα πιο σίγουρο και αισιόδοξο αύριο.

Κυριακή Μυτιληνιού, Φοιτήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη

Αναδημοσίευση από Skeptic Youth Magazine

Last modified on Wednesday, 08 October 2014 16:00

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc