BLOG

Γιάννης Μαλεγκάνος: "Η μεταλλευτική δραστηριότητα του σήμερα δεν έχει σχέση με ό,τι νομίζουν οι περισσότεροι"

 

O Ιω​​​​​​​άννης Μαλεγκάνος, CSR & Social Performance Director της Ελληνικός Χρυσός, μιλάει στο ESG stories για τη στρατηγική του ομίλου γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική προσφορά της εταιρείας, τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν στην νέα «πράσινη» εποχή καθώς και στις εργασιακές σχέσεις και την εταιρική διακυβέρνηση.

Η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της «Ελληνικός Χρυσός», καθώς ως θυγατρική της Eldorado Gold γνωρίζει καλά την πολυεπίπεδη επίδραση της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Η Ελληνικός Χρυσός είναι η εταιρεία που αναπτύσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά εγχειρήματα στη χώρα που συνεχίζει μια μεταλλευτική παράδοση 25 αιώνων και την εξελίσσει στη σύγχρονη εποχή με τρόπο υπεύθυνο, αποδοτικό, συμμετοχικό και κυρίως, βιώσιμο.

Ο CSR & Social Performance Director της Ελληνικός Χρυσός, Ιωάννης Μαλεγκάνος, μιλώντας στο ESG stories αναφέρθηκε στη στρατηγική του ομίλου γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη, στην κοινωνική προσφορά της εταιρείας, στις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν στην νέα «πράσινη» εποχή καθώς και στις εργασιακές σχέσεις και την εταιρική διακυβέρνηση.

Η Ελληνικός Χρυσός τηρεί τη δέσμευσή της για μία βιώσιμη ανάπτυξη και για το λόγο αυτό έχει εκπονήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. «Η δέσμευση αυτή έχει μετεξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, που ενσωματώνει τα κριτήρια ESG σε ολόκληρη τη δραστηριότητα του οργανισμού και εστιάζει στη δημιουργία αξίας στους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες των ανθρώπων, της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί πως η στρατηγική αυτή έχει σχεδιαστεί και υποστηρίζεται από τις ανώτατες διοικήσεις τόσο της μητρικής εταιρείας όσο και της Ελληνικός Χρυσός, κατά τρόπο δεσμευτικό», σημειώνει ο κ. Μαλεγκάνος.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει υιοθετήσει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας "SIMS", προκειμένου να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση τους με διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα και πρότυπα. Ο ίδιος αναφέρει: «Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS) αποτελεί μια δέσμη προτύπων απόδοσης σε θέματα βιωσιμότητας, που διατρέχει όλες τις λειτουργίες της Ελληνικός Χρυσός. Περιλαμβάνει γενικά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και μετρήσιμα πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την υπεύθυνη διαχείριση του περιβάλλοντος, την κοινωνική υπευθυνότητα και διάδραση με τους κοινωνικούς μας εταίρους, καθώς και την ασφάλεια ανθρώπων και εγκαταστάσεων. Παράλληλα, διασφαλίζει τη συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα και πρότυπα (Οικουμενικό Σύμφωνο ΟΗΕ, Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Καναδά, Διεθνές Ινστιτούτου Διαχείρισης Κυανίου)».

"Όραμά μας, να καταστήσουμε την Ελληνικός Χρυσός μια από τις σημαντικότερες μεταλλευτικές εταιρείες στην Ευρώπη κατά τρόπο υπεύθυνο και πολλαπλώς βιώσιμο σε μεγάλο βάθος χρόνου".

Στο σύνολό του, το σύστημα SIMS, σύμφωνα με τον κ. Μαλεγκάνο είναι ένα εργαλείο διεθνών προδιαγραφών, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του μεταλλευτικού κλάδου και του ίδιου του οργανισμού, που λίγες μεταλλευτικές εταιρίες παγκοσμίως διαθέτουν και το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός μεταλλείου έως και την περίοδο μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. «Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην πορεία πραγμάτωσης του οράματός μας, να καταστήσουμε την Ελληνικός Χρυσός μια από τις σημαντικότερες μεταλλευτικές εταιρείες στην Ευρώπη κατά τρόπο υπεύθυνο και πολλαπλώς βιώσιμο σε μεγάλο βάθος χρόνου» σημειώνει.

Στα πλαίσια της υιοθέτησης των κριτηρίων ESG, η Ελληνικός Χρυσός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εταιρική διακυβέρνηση. «Ως μέλος ενός διεθνούς μεταλλευτικού ομίλου, εισηγμένου σε δυο από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου, της Νέας Υόρκης και του Καναδά, η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί θέμα ύψιστης σημασίας. Μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Βιωσιμότητας που προανέφερα, συμμορφωνόμαστε με διεθνή πρότυπα για διασφαλίσουμε την αρτιότητα, τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στη λειτουργία μας» σχολιάζει ο κ. Μαλεγκάνος.

Η προσπάθεια αυτή ξεκινά από τον τρόπο που διοικούν και λειτουργούν τον Οργανισμό, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας και να διασφαλίζουν ότι διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ανησυχίες και τις προσδοκίες των κοινωνικών τους εταίρων, με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της υπευθυνότητας.

«Σε αυτό το πλαίσιο, το αμέσως προσεχές διάστημα, θέτουμε σε λειτουργία έναν ολοκληρωμένο Μηχανισμό Αναφορών, μέσα από τον οποίο μπορούμε να λαμβάνουμε άμεσα τα μηνύματα από τα εσωτερικά (εργαζομένους), αλλά και εξωτερικά (π.χ. την τοπική κοινωνία) ενδιαφερόμενα μέρη. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει (επώνυμα ή ανώνυμα) το αίτημά του προς την εταιρεία μέσα από διαφορετικά κανάλια για τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση. Στη συνέχεια μια ειδικά στελεχωμένη ομάδα ανθρώπων που διαμορφώσαμε, αναλαμβάνει να μεταφέρει όλα τα αιτήματα με ταχύτητα και συνέπεια στα αρμόδια τμήματα της εταιρείας προκειμένου να απαντηθούν στο συντομότερο δυνατό διάστημα. Έχουμε δηλώσει ότι πρωταρχικό μας μέλημα είναι να ακούμε τι θέλει να μας πει η τοπική κοινωνία ώστε κανένα μήνυμα ή προβληματισμός να μένει χωρίς απάντηση. Αυτό αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα σύγχρονης, χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης και ηγεσίας, ως μέρος ενός πολύ ευρύτερου συνόλου δεσμεύσεων, προσεγγίσεων, προτύπων, πολιτικών και διαδικασιών που διέπουν το σύνολο των τμημάτων και των λειτουργιών του οργανισμού, με τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης σε Ελλάδα και Καναδά» αναφέρει.

Τα μηνύματα που λαμβάνουν από την επενδυτική κοινότητα

Στην ερώτηση αν υπάρχει μεγαλύτερη πίεση πλέον από την επενδυτική κοινότητα λόγω ESG, ο κ. Μαλεγκάνος απαντά πως «τα μηνύματα που λαμβάνουμε από την επενδυτική κοινότητα είναι ξεκάθαρα». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επενδυτές ζητούν όλο και περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τις επιδόσεις των εταιριών σε κριτήρια ESG προκειμένου να αποφασίσουν ποιες εταιρίες θα χρηματοδοτήσουν, είτε ως δανειστές, είτε ως επενδυτές. «Ταυτόχρονα, δημιουργείται μια μεγάλη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη μελέτη της PWC για τον μεταλλευτικό κλάδο, οι επιχειρήσεις με υψηλή στάθμη πρακτικών κι επιδόσεων γύρω από ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, προσέδωσαν 10% υψηλότερη απόδοση στους μετόχους τους συγκριτικά με τις υπόλοιπες, γεγονός που δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητη ούτε την επενδυτική κοινότητα, ούτε βεβαίως και τη Βιομηχανία», συμπληρώνει.

Οι προκλήσεις για τη μετάβαση στη νέα «πράσινη» εποχή

Στην ερώτηση ποιες προκλήσεις έχει να αντιμετωπίσει μία «βαριά» βιομηχανία και μάλιστα σε ένα κλάδο που εκ των πραγμάτων έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ο κ. Μαλεγκάνος υπογραμμίζει τη σημασία της ελληνικής βιομηχανίας για την οικονομία της χώρας μας. «Πρέπει να διευκρινίσουμε την έννοια της «βαριάς» βιομηχανίας, που στη χώρα μας αποτελεί ταμπού και στο ευρύ κοινό είναι συνυφασμένη με αρνητικό πρόσημο, κι όχι τόσο με τη δημιουργία αξίας. Με αυτό τον τρόπο παραβλέπεται η σημαντική συνεισφορά της βιομηχανίας στην Ελληνική Οικονομία» σχολιάζει και συνεχίζει «στην περίπτωση της Ελληνικός Χρυσός, ειδικότερα, αγνοούνται μεγέθη όπως η συνεισφορά στην απασχόληση αλλά και την τοπική οικονομία».

Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελληνικός Χρυσός αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία και την χώρα μας εν γένει. Πιο συγκεκριμένα είναι μια εταιρεία που απασχολεί άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 1600 εργαζόμενους, αποτελεί διαχρονικά το μεγαλύτερο εργοδότη της περιοχής και έναν από τους σημαντικότερους πελάτες για δεκάδες τοπικές επιχειρήσεις. «Επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι, όπως αποτυπώνεται και στην πρόσφατη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που δημοσιεύσαμε, τη διετία 2019-2020 η Ελληνικός Χρυσός προμηθεύθηκε προϊόντα και υπηρεσίες ύψους 12,9 εκατ. ευρώ από τοπικούς προμηθευτές εντός του Δήμου Αριστοτέλη, δημιουργώντας σημαντικά έσοδα για τις τοπικές επιχειρήσεις, ειδικά στην περίοδο της πανδημίας όπου πάγωσε κυριολεκτικά η οικονομική δραστηριότητα», σημειώνει.

Αναφορικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ο κ. Μαλεγκάνος αναφέρει πως είναι πλέον σαφές ότι καμία εταιρεία που στοχεύει στη μακρόπνοη ανάπτυξη, δεν θα επιτύχει το στόχο της χωρίς να λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. «Για να λάβουν το "social license to operate", οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποδεικνύουν προς το σύνολο των κοινωνικών εταίρων τους το πώς ενεργούν για να ελαχιστοποιούν τις αρνητικές τους επιδράσεις, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους έγκαιρα, με ακρίβεια και απόλυτη διαφάνεια. Σε αυτή την κατεύθυνση, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητά μας. Αξίζει να μνημονεύσουμε εδώ το πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής της Ολυμπιάδας που υλοποιούμε συστηματικά και για το οποίο έχουν επενδυθεί μέχρι στιγμής περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα αποκατάστασης στην χώρα με το οποίο επιτυγχάνεται ο καθαρισμός της περιοχής από μεταλλευτικά κατάλοιπα προηγούμενων ιδιοκτητών των μεταλλείων. Το 2021 ολοκληρώσαμε ακόμα μια σημαντική φάση αυτού του έργου αποκαθιστώντας μια έκταση 30 στρεμμάτων που αποτελούσε παλαιό χώρο απόθεσης αρσενοπυριτών, παραδίδοντάς την στην τοπική κοινωνία στη φυσική της κατάσταση».

Η δυσπιστία στον μεταλλευτικό κλάδο έχει υπάρξει διαχρονικώς άδικη υποστηρίζει ο κ. Μαλεγκάνος. «Κοιτάζοντας μπροστά, θεωρώ ότι ο μεταλλευτικός κλάδος βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο καθώς πρέπει να ξεπεράσει τη χρόνια δυσπιστία εναντίον του, η οποία εν πολλοίς έχει υπάρξει διαχρονικώς άδικη θα τολμούσα να πω. Όμως, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ενδεχομένως οι περισσότεροι νομίζουν». Πράγματι η εξέλιξη της τεχνολογίας και η εφαρμογή συστημάτων διαχείριση όπως το SIMS που αναφέρθηκε πρωτύτερα, έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες καθιστώντας την μεταλλευτική δραστηριότητα πιο ψηφιοποιημένη, πιο ασφαλή αλλά και πιο διαφανή ως προς την επίδρασή της απέναντι σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. «Μεταλλευτικές εταιρίες παγκόσμιου βεληνεκούς όπως η Eldorado Gold έχουν επιδείξει γρήγορα αντανακλαστικά σε αυτή τη δυναμική, εξελίσσοντας τις δράσεις τους περαιτέρω. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι πριν από μερικές ημέρες η Eldorado Gold ανακοίνωσε μια τολμηρή κλιματική δέσμευση να μετριάσει τις εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου κατά 30% σε επίπεδο ομίλου μέχρι το 2030, έχοντας σαν έτος βάσης το 2020», συμπληρώνει.

Η προσφορά στην κοινωνία και οι επενδύσεις των 70 εκ. ευρώ για την ανάπτυξη της ΒΑ Χαλκιδικής

Η εταιρεία αποτελεί μέλος της κοινωνίας της ΒΑ Χαλκιδικής και για αυτό τον λόγο χτίζουν σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία. «Θεωρούμε ότι η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα που αναπτύσσουμε μπορεί να αποτελέσει πηγή ευημερίας για όλους, γι' αυτό και βρισκόμαστε σταθερά δίπλα στην τοπική κοινωνία και υλοποιούμε δράσεις για την υγεία, την παιδεία, τον αθλητισμό, τις υποδομές, που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου Αριστοτέλη» αναφέρει. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που δημοσίευσαν στην πρόσφατη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, την περίοδο 2019-2020 η Ελληνικός Χρυσός αύξησε κατά 11,2% την αξία των προγραμμάτων κοινωνικής υποστήριξης, ενώ αναπτύσσουν ένα καινοφανές πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων της τάξεως των 70 εκ. ευρώ σε βάθος 15ετίας, με το οποίο θα πραγματοποιηθούν εμβληματικές επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες υποδομές και θα τονώσουν την ανάπτυξη της περιοχής. «Στόχος μας είναι το έργο που θα δημιουργήσουμε να αποτελέσει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές των κατοίκων του Δήμου Αριστοτέλη και πηγή ανάπτυξης κι ευημερίας για τη μετα-μεταλλευτική εποχή», σημειώνει.

Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στους ανθρώπους της

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννη Μαλεγκάνο, για να είναι επιτυχημένη μια σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να βασίζεται στους ανθρώπους της και να διαμορφώνει ανοιχτές, συμπεριληπτικές και ειλικρινείς σχέσεις εργασίας. «Στην Ελληνικός Χρυσός η πρωταρχική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των εργαζομένων μας. Με αυτό ως βάση, πραγματοποιήσαμε περισσότερες από 25.000 ώρες εκπαίδευσης τη διετία 2019-2020, όπως θα δείτε και στην αντίστοιχη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που δημοσιεύουμε. Μάλιστα πρόσφατα ολοκληρώσαμε το πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης FLAIM, το οποίο, μέσω της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας, εκπαιδεύει τα σωστικά συνεργεία, τις ομάδες πυρασφάλειας, αλλά και τις τοπικές αρχές σε διάφορα σενάρια αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης».

Παράλληλα, υλοποιούν σημαντικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες που αυξάνουν την ασφάλεια και την παραγωγικότητα στην εξόρυξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εγκατάσταση δικτύου 4G στο υπόγειο μεταλλείο Ολυμπιάδας, το οποίο θα επιτρέπει την επικοινωνία των ανθρώπων τους με το κέντρο ελέγχου παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες στην περίπτωση ενός ατυχήματος, αλλά και προηγμένα για τη χώρα συστήματα, όπως η χρήση προσομοιωτών στα υπόγεια που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού τους προσομοιώνοντας το πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

​​​​​​​​​​​​​​

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc