ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Σκουριές | Στρατώνι | Ολυμπιάδα

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιλαμβάνει την παράλληλη αξιοποίηση των κοιτασμάτων Μαύρων Πετρών, Στρατωνίου, Σκουριών και Ολυμπιάδας.

Στην παρούσα φάση:

 • Στην Ολυμπιάδα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αποκατάσταση ολόκληρης της μεταλλευτικής ζώνης από όλες τις αποθέσεις των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων και η επεξεργασία τους στο εργοστάσιο εμπλουτισμού, από όπου προκύπτουν δύο εμπορεύσιμα προϊόντα.
  Παράλληλα προχωρά ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη του μεταλλείου ούτως ώστε να ξεκινήσει η υπόγεια εξόρυξη.
 • Στο Στρατώνι, συνεχίζεται η εκμετάλλευση του κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών και η επεξεργασία του μεταλλεύματος στο εργοστάσιο εμπλουτισμού.
 • Στις Σκουριές, τα κατασκευαστικά και αναπτυξιακά έργα τελούν σε αναστολή, μετά την σχετική απόφαση της 11ης Ιανουαρίου 2016 της Eldorado Gold, ως αποτέλεσμα των εκκρεμοτήτων σε αδειοδοτήσεις ρουτίνας. Διαβάστε την εδώ αναλυτικά.
  Συνεχίζονται κανονικά με προσωπικό ασφαλείας οι περιβαλλοντικές εργασίες και οι εργασίες συντήρησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Ενιαίο Επενδυτικό Σχέδιο σε Σκουριές, Ολυμπιάδα, Στρατώνι

Στην πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης:

 • Το μετάλλευμα των Σκουριών, θα εμπλουτίζεται στο εργοστάσιο εμπλουτισμού των Σκουριών και στη συνέχεια θα μεταφέρεται στον Μαδέμ Λάκκο.
 • Το μετάλλευμα της Ολυμπιάδας, θα μεταφέρεται μέσω της νέας σήραγγας Ολυμπιάδας – Μαδέμ Λάκκου στο νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού στον Μαντέμ Λάκκο και στη συνέχεια θα διοχετεύονται για επεξεργασία παράλληλα με το μετάλλευμα των Σκουριών, στη μεταλλουργία που θα λειτουργεί επίσης στον Μαδέμ Λάκκο.
 • Το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών θα συνεχίσει να λειτουργεί και το μετάλλευμα θα κατεργάζεται μαζί με το μετάλλευμα της Ολυμπιάδας, στο νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού του Μαντέμ Λάκκου.
 • Τα υφιστάμενα εργοστάσια εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα και στο Στρατώνι καταργούνται, αποκαθίστανται και αποδίδονται στην τοπική κοινωνία για αξιοποίηση, απελευθερώνοντας όλη την παραλιακή ζώνη. 
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ειδήσεις και το περιοδικό μας «Μεταλλευτικά Νέα»!

facebook  facebook  facebook  facebook  facebook 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι