ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

Ο σχεδιασμός του μεταλλείου της Ολυμπιάδας
Προετοιμάζουμε την σωστή επαναλειτουργία του για την αξιοποίηση του κοιτάσματος της Ολυμπιάδας

Το μεταλλείο της Ολυμπιάδας παρέμεινε ανενεργό για 17 χρόνια. Σήμερα, προχωρά ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξή του, ούτως ώστε  να ξεκινήσει η υπόγεια εξόρυξη.

Ήδη ολοκληρώθηκε ο εκσυγχρονισμός της κύριας ράμπας προσπέλασης +59, η κατασκευή της δευτερεύουσας στοάς προσπέλασης +70 που συνδέει το μεταλλείο με το υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού ενώ προχωρά η κατασκευή της νέας στοάς σύνδεσης με τον Μαντέμ Λάκκο.

Ο σχεδιασμός μας, προβλέπει αποκλειστικά υπόγεια ανάπτυξη και  εκμετάλλευση του μεταλλείου, με την μέθοδο της λιθογόμωσης. Συνολικά πρόκειται να κατασκευαστούν επιπλέον 10 χλμ. νέων στοών. 

Νέα στοά σύνδεσης Μαντέμ Λάκκου - Μεταλλείου Ολυμπιάδας

Το μεταλλείο της Ολυμπιάδας προβλέπεται να συνδεθεί με τον Μαντέμ Λάκκο, μέσω μιας νέας σήραγγας μήκους 9 χλμ. μέσω της οποίας, στην επόμενη παραγωγική φάση, θα μεταφέρεται το μετάλλευμα υπογείως για κατεργασία στον Μαντέμ Λάκκο, απελευθερώνοντας το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Με την ολοκλήρωση της διάνοιξης της νέας στοάς σύνδεσης με τον Μαντέμ Λάκκο και τη κατασκευή της νέας μονάδας επεξεργασίας θα εκκινήσει και η Γ’ φάση λειτουργίας του έργου της Ολυμπιάδας. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μεταλλείο Ολυμπιάδας: Αναβάθμιση με στόχο την σωστή επαναλειτουργία του, για την αξιοποίηση του κοιτάσματος της ΟλυμπιάδαςΜεταλλείο Ολυμπιάδας: Υπόγεια ανάπτυξη και αναβάθμιση με στόχο την σωστή επαναλειτουργία του για την αξιοποίηση του κοιτάσματος της ΟλυμπιάδαςΜεταλλείο Ολυμπιάδας: Εργασίες σε πλήρη εξέλιξη για την προετοιμασία της επαναλειτουργία τουΜεταλλείο Ολυμπιάδας, μέσα στο μέτωποΜεταλλείο Ολυμπιάδας: Υπόγεια ανάπτυξη στη σύγχρονη μεταλλευτικήΜεταλλείο Ολυμπιάδας: Διάτρηση μετώπου με σύγχρονα μέσαΜεταλλείο Ολυμπιάδας: Διάτρηση μετώπου με εκσυγχρονισμό και τεχνογνωσία

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ειδήσεις και το περιοδικό μας «Μεταλλευτικά Νέα»!

facebook  facebook  facebook  facebook  facebook 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι